Jordnötsallergi

Faktagranskad av Med Dr Jenny van Odijk, Leg.dietist, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jordnötter

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn och ungdomar, och den verkar öka i omfattning.

I USA, vissa delar av Europa och Australien är jordnöt den vanligaste orsaken till allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi). Jordnötsallergi anses vara vanligare i  USA än t ex i Sverige på grund av en högre konsumtion av jordnötter och jordnötssmör.

Jordnötsallergi kan uppträda i alla åldrar och det är inte ovanligt att det förekommer hos små barn. Många barn har allergiantikroppar mot jordnöt utan att för den skull ha utvecklat jordnötsallergi.

Det är viktigt att din läkare utreder om du har en verklig jordnötsallergi där det finns en risk för en anafylaktisk chock eller om du har en allergi som bara ger lindriga besvär. Den svenska Bamsestudien visar att många som anses vara jordnötsallergiker enbart får lindriga eller inga symtom.

Jordnöt tillhör baljväxterna och är därför en ärta. Jordnöten tillhör samma familj som sojabönor, ärtor, bönor och linser och korsreaktivitet kan förekomma. Det innebär att man även kan reagera på andra födoämnen i samma familj men det är långt ifrån alla som gör det. Om man har en jordnötsallergi och äter soja och andra ärtor utan besvär bör man fortsätta med det. Jordnöten är inte besläktad med nötter såsom hasselnöt eller valnöt ( Om nötallergi ).

Symtom vid jordnötsallergi

 • Klåda i mun och svalg
 • Eksem
 • Nässelfeber
 • Rinnande ögon och näsa
 • Ont i magen med kräkningar
 • I allvarliga fall en livshotande allergisk chock

Hur blir man överkänslig mot jordnötter?

Det är flera faktorer i arv och miljö som påverkar om man utvecklar en allergi bland annat mot jordnötter. Det finns idag inga riktlinjer i Sverige för hur man skall leva för att undvika att få jordnötsallergi eftersom man inte säkert vet hur man skyddar sig. Jordnötsprotein kan överföras från moderns intag under graviditet och amning men man vet ej säkert om det påverkar utvecklingen av allergi.

Hur allvarligt är jordnötsallergi?

Studier visar att personer som är allergiska mot jordnötter har en högre risk för anafylaxi i jämförelse med dem som är allergiska mot andra matsorter, som till exempel mjölk och ägg. En engelsk studie visar att hos patienter som fått en allergisk chock så var jordnöt det utlösande födoämnet i 25 % av fallen, men rapporter visar att antalet allvarliga reaktioner har minskat under 2000-talet, mycket tack vare ökad kunskap om jordnötsallergi och medicinering.

Hur stor är risken för en allergisk chock?

En mild reaktion mot jordnötter är ingen säkerhet för att en person senare inte råkar ut för en svår reaktion. I en amerikansk uppföljning hade endast 20 % av patienterna som dött i en allergichock tidigare haft en allvarlig reaktion.

I många fall har man märkt en allergisk reaktion men inte förstått att barnet var i riskzonen för en anafylaktisk chock. Adrenalin var därför inte tillhands eller injicerades inte direkt i nödsituationen.

En person som löper risk att få en allvarlig allergisk reaktion är mer skyddad om den har god kunskap om hur man undviker ofrivilligt jordnötsintag samt har tillgång till god medicinering. Om man känner sig osäker på hur man skall läsa innehållsförteckningar eller på vilka livsmedel som kan innehålla jordnötter bör man ta kontakt med sjukvården för att få mer hjälp av t ex en dietist.

Hur många jordnötter krävs för att orsaka en reaktion?

Det är stor variation på hur mycket jordnöt som behövs innan en reaktion uppstår, och mängden kan också variera beroende på hur patienten mår i övrigt. Vissa personer kan reagera på så lite som 1/2000 del av en jordnöt. I vetenskapliga studier hos vuxna med en diagnostiserad jordnötsallergi varierade mängden från en liten del av en jordnöt till två stycken.

Vilken sorts kontakt kan leda till en allvarlig reaktion?

De flesta allvarliga reaktioner utlöses av att man äter jordnötter, men hos en del extremt känsliga individer kan allvarliga reaktioner också ske efter hudkontakt, ögonkontakt och inandning av jordnötspartiklar. Man ska inte ha jordnötter i närheten av en person med allvarlig jordnötsallergi.

Växer man ifrån jordnötsallergi?

Studier visar att upp till 20 % av alla barn blir av med sin jordnötsallergi. Det betyder inte att andra nötallergier eller matallergier avtar och försvinner samtidigt.

Vanliga faror vid jordnötsallergi

Läs mer om vanliga faror vid jordnötsallergi .

Kan jordnötsolja orsaka en allergisk reaktion?

Kliniska studier visar att personer med jordnötsallergi klarar av finraffinerad jordnötsolja. Det beror på att raffineringsprocessen tar bort alla proteiner och oljan i sig utlöser inte IgE-antikroppar. Däremot kan sämre raffinerade oljor (så som kallpressade oljor) innehålla tillräckligt med proteiner för att orsaka en reaktion och de bör undvikas.

På restauranger kan det vara svårt att få pålitlig information om oljan som används och det är bättre att undvika maträtter och dressing som innehåller jordnötsolja. Om en produkt innehåller jordnötter eller jordnötsolja måste det märkas på innehållsförteckningen (gäller i alla EU-länder).

Kosmetika, bodylotion och massageoljor kan innehålla jordnötsolja och det märks inte alltid ut.

Förebyggande åtgärder vid jordnötsallergi

 • Ät hemgjord mat om möjligt. Ta alltid med säker mat vid resor
 • Tillverkad mat, särskilt choklad, kakor och andra godsaker, omärkt mat och restaurangmat, innebär alltid en risk
 • Undvik jordnötssmör och andra produkter med jordnötter i närmiljön
 • Läs alltid innehållsförteckningar noga
 • Informera föräldrar, festarrangörer, etc. i god tid om din allergi och om att kontaminerade matlagningsytor och skålar också innebär en risk. Informera om problemrätter och om alternativ
 • Informera flygbolag vid resor

Förebyggande åtgärder vid svår jordnötsallergi

 • Det är viktigt att allergikern har god kunskap om sin allergi och lär sig att känna igen tidiga signaler på en reaktion.
 • Ha alltid med dig två adrenalinpennor och säkerställ att personer i din närhet också vet hur man använder den. Det är viktigt att injicera adrenalinet vid en reaktion.
 • Utbilda personer i din närhet om symtom vid allergichock och hur man behandlar den.
 • Sätt upp en handlingsplan för vad som ska göras vid en svår reaktion.
 • Bär ett patientkort som informerar om jordnötsallergin och information om hur adrenalinpennan används. Ta med en instruktion på engelska vid resor utomlands.
 • Gå inte till toaletten ensam om du får allergiska symtom.

Behandling av svår allergisk chock (anafylaxi)

En anafylaktisk chock är en allergi- eller överkänslighetsreaktion som är livshotande. Du har en chock om du känner plötslig svaghet och yrsel och börjar förlora medvetandet. Då är snabbt insatt behandling livsviktig. Om du har en adrenalinpenna, injicera den omedelbart. Ring därefter 112.

Läs mer om anafylaktisk chock .

Din läkare kan ge dig mer information om matallergi och matintolerans.

Läs mer

Gunvor berättar hur det är att ha en son med svår matallergi och som lider risk för en anafylaktisk chock.

Referenser:

 • Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy 2010.
 • Taylor SL, Hefle SL, Bindslev-Jensen C, et al Factors affecting the determination of threshold doses for allergenic foods: how much is too much? J Allergy Clin Immunol. 2002 Jan;109(1):24-30.
 • Pumphrey RS, Stanworth SJ. The clinical spectrum of anaphylaxis in north-west England. Clin Exp Allergy. 1996 Dec;26(12):1364-70.
 • Devereux G, Turner SW, Craig LC, et al. Low maternal vitamin E intake during pregnancy is associated with asthma in 5-year-old children. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Sep 1;174(5):499-507.
 • Foucard T, Yman IM, Nordvall L. Reduced number of fatal and life-threatening reactions to food. Reporting by the medical profession has resulted in effective measures. Läkartidningen. 2005 Nov 14-20; 102(46):3465-8

Innehållet på den här sidan är endast i informationssyfte. Det har inte som mål att ersätta en undersökning av en läkare. Tala med din läkare om du har mer frågor om jordnötsallergi.