Kvalsterallergi

test

Kvalster tillhör spindelsläktet och ett fåtal arter orsakar allergi. En grupp finns i våra bostäder. Eftersom de i första hand trivs i våra sängar finns det skäl att kalla dem sängkvalster.

Sängkvalster är det vanligaste orsaken till kvalsterallergi. Sängkvalster är mycket små spindeldjur som behöver fukt, värme och mörker för att överleva. De lever i tjocka textilier, mattor och stoppade möbler, men bara i en bostad med hög luftfuktighet. Födan är huvudsakligen hudrester. Sängen är därför en optimal livsmiljö. Enzym från deras matsmältning utlöser kvalsterallergi.

Allergi mot sängkvalster är den vanligaste allergin i världen och miljoner människor, framförallt i länder med varmt och fuktigt klimat, har besvär av dessa osynliga små spindlar. I Sverige förekommer sängkvalster framförallt i Syd- och Västsverige, och är mindre vanliga i inlandet och norrut. De regionala olikheterna beror på skillnader i klimat. Syd- och Västsverige har ett naturligt fuktigt klimat som gör att kvalster trivs. Ju längre in i landet och ju längre norrut desto kallare och torrare är klimatet, framförallt vintertid.

Under de senaste decennierna har sängkvalster ökat över hela landet. Ökningen antas bero på våra ändrade levnadsvanor och på brister i bostadens ventilation som lett till ökad fuktighet inomhus.

Minska dina kvalsterallergibesvär

För att minska allergibesvären ska du minska risken att andas in allergen från madrass, täcke och kudde. Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi och allergibesvären är därför svårast på natten och morgonen.

De viktigaste åtgärderna för att lindra besvären är att minska risken att andas in allergen i sängen med allergentäta skydd och att säkerställa att ventilationen är bra.

Medeca Bomull kvalsterskydd minskar allergibesvären och förbättrar sömnen. Rekommenderas av sjukvården och Astma och allergiförbundet

Beställ kvalsterskydd

Om kvalster och kvalsterallergi

Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi och allergibesvären är därför svårast på natten och morgonen. Kvalsterallergi är vanligare i södra Sverige.

» Kort film om kvalsterallergi. Filmen berättar om symtom vid kvalsterallergi, var kvalster lever och hur du minskar allergibesvären.

» Om kvalster. Det finns tusental arter av kvalster och de tillhör spindelsläktet. Ett fåtal kvalsterarter kan ge allergiska besvär. De behöver fukt, värme och mörker och viktigaste födan är hudrester. Sängen är en optimal livsmiljö.

Allergitester

Har jag kvalsterallergi? Vanliga tecken på kvalsterallergi är nysattacker, nästäppa, rinnande näsa och ögon, eksem och luftvägsbesvär. Dina allergiproblem är värre på natten och morgonen och du mår bättre under dagen. Din läkare kan göra allergitester för att undersöka om du har kvalsterallergi.

Har jag kvalster i sängen? Med kvalsterallergentest kan sjukvårdspersonal enkelt undersöka vilka kvalsterallergennivåer som finns i sängar, mattor och möbler.

Bli expert på kvalsterallergi

Boken Sängkvalsterallergi ger dig saklig information om kvalster, samt råd om hur man effektivt förebygger besvär när man har utvecklat en kvalsterallergi. Informationen bygger på vetenskapliga undersökningar och belagda fakta. Boken är Sveriges mest lästa bok om kvalsterallergi. Beställ gratis.


Beställ boken