Kvalster

Kvalster tillhör spindelsläktet och ett fåtal arter orsakar allergi. Sängkvalster är det vanligaste orsaken till kvalsterallergi. De behöver fukt, värme och mörker för att överleva. Viktigaste födan är hudrester. Sängen är därför en optimal livsmiljö. Enzym från deras matsmältning utlöser kvalsterallergi .

Kvalster är ett av de äldsta djuren

Kvalster

Kvalster har funnits i ungefär 400 miljoner år och de är därmed ett av de äldsta nu levande djuren. Man räknar med att de för ungefär 10 000 år sedan flyttade in i våra bostäder.

Kvalster är spridda över hela jordklotet, med undantag för arktiska och torra områden.

Stort antal arter - få ger allergi

Det finns tusentals arter av kvalster och de tillhör spindelsläktet.

Ett fåtal kvalsterarter kan ge allergiska besvär. En grupp finns i våra bostäder. Eftersom de i första hand trivs i våra sängar finns det skäl att kalla dem sängkvalster. Sängkvalster orsakar kvalsterallergi.

De två vanligaste sängkvalsterna är:

  • Dermatophagoides pteronyssinus (Der p)
  • Dermatophagoides farinae (Der f)

Sängkvalster är mikroskopiskt små. Deras ben är försedda med sugkoppar och hullingar och de tar sig därför lätt fram i madrasser, stoppningar i möbler, mattor etc.

Sängkvalster andas genom huden

Vid torka och låg temperatur slår sängkvalster sig samman och skyddar varandra för att några ska överleva.
Vid torka och låg temperatur slår sängkvalster sig samman och skyddar varandra för att några ska överleva.

 

Sängkvalster tar upp och avger vatten direkt genom huden. De är helt beroende av omgivningens fukt för att kunna upprätthålla en tillräcklig vattenbalans.

Kvalster behöver fukt, värme och mörker för att föröka sig. De överlever, men förökar sig inte, vid låg fuktighet eller låg temperatur. I mycket kalla eller torra miljöer dör de.

De saknar ögon och behöver mörker för att överleva (fotofoba).

De äter av allt och den viktigaste födan är hudflagor. Människan avger några gram hudflagor i madrassen varje natt och det räcker för att föda miljoner kvalster.

Livslängden är normalt ett par månader, kortare eller längre beroende på fukt och temperatur. Honan lägger 30-100 ägg. Om tillgången på fukt, värme och mat är god kan kvalster mångfaldigas till flera miljoner på ett år.

Ju fuktigare klimat desto bättre trivs kvalster

Kvalster trivs bäst i fuktiga miljöer. Kustklimat är fuktigare än inlandsklimat. Även otillräcklig ventilation och torkning av tvätt inomhus etc höjer fukten i bostaden.

  • Ökningen av kvalster är snabbast när den relativa luftfuktigheten är 70-80 procent.
  • De trivs bra ner till 50- 55 procent.
  • De slutar sannolikt att föröka sig om luftfuktigheten är under 35-45 procent.
  • I en säng som används är det alltid högre fuktighet och temperatur än den omgivande luften.

Tål stora variationer

Kvalster är överlevnadskonstnärer och tål stora variationer när det gäller fukt, värme och föda.

Kvalster tål långa uttorkningsperioder och kan förlora 50 procent av sin kroppsvikt och ändå överleva. De överlever även om fuktigheten är 10-15 procent större delen av dygnet, bara den är hög ett par timmar. Rummet och sängen kan ha låg fuktighet och temperatur, men så snart sängen används ökar temperatur och luftfuktighet.

De tål stora temperaturvariationer och trivs bäst vid 20-30 grader. Även om de inte förökar sig vid låga temperaturer så överlever de. Vid 0 grader kan de överleva i veckor, vid -18 i dagar och vid –25 i timmar.

Enzym i matsmältningen ger allergiska problem

Det är inte kvalstret som ger allergiska besvär utan enzym i deras matsmältning. Enzym har till uppgift att bryta ner föda. Dessa enzym är kraftfulla allergen som fastnar på spillningen. Varje kvalster avger ett 20-tal avföringspartiklar per dygn. Storleken på partiklarna varierar mellan 1-40 tusendels millimeter.

En använd madrass som innehåller kvalster kan dessutom innehålla miljontals allergipartiklar. Det krävs bara ett fåtal partiklar ner i luftvägarna för att de känsligaste allergikerna ska få besvär.

Läs om

Beställ kvalsterskydd