Eksem

Eksem är en inflammatorisk hudsjukdom. Ordet kommer från grekiska och betyder att "koka över" och det är så det känns för 20 % av alla barn och var 12:e vuxen som har eksem.

Huden blir irriterad, torr och ofta röd och smärtsam. Klåda är ett vanligt tecken. Ibland avger eksemet vätska eller blöder. Eksem kan finnas var som helst på kroppen.

Vanliga typer av eksem

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem tenderar att utvecklas i barndomen, ibland direkt efter födseln. Många barn växer ifrån eksemet, men det kan återkomma i vuxen ålder. Den här typen brukar vara ärftlig och är mer vanlig om man har andra atopiska sjukdomar, såsom astma eller hösnuva.

Man får oftast atopiskt eksem i ansikte, armbågar och knän. Det röda, flagnande, kliande hudutslaget påträffas oftast hos småbarn, men kan också komma senare i livet hos personer med astma, allergi eller eksem inom familjen. Atopiskt eksem kan ibland vätska och ibland vara mycket torrt.

Nya forskningsrön indikerar att grundorsaken till atopiskt eksem är en ärftlig strukturdefekt i huden. Allergi kan vara en bidragande orsak till försämring.

Grunden i behandling av atopiskt eksem är att bibehålla hudens fuktighet med mjukgörande krämer. Kortisonkräm används för att dämpa inflammationen. DermaSilk används för att minska infektion och irritation.


Handeksem

Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen.

Handeksem delas in i två huvudtyper, men det vanligaste är blandformer av dessa:

 • Irritativt handeksem; andra namn är husmorseksem och traumiterativt eksem (trauma=skada, itera= upprepad). Orsakas av kontakt med vatten, tvål, tvättmedel, rengöringsmedel och andra starka lösningsmedel. Upprepad kontakt med sådana ämnen bryter ned hudens skyddsbarriär. Andra irritanter kan vara nötning, vind och kyla. De som har eller har haft atopiskt eksem (böjveckseksem) löper större risk att utveckla irritativt handeksem då dessa individer har en medfödd defekt i hudbarriären.
 • Kontaktallergiskt handeksem uppstår när ett ämne lyckas tränga igenom hudbarriären och utlösa en överkänslighetsreaktion. Hudbarriären kan redan vara försämrad pga ett irritativt handeksem, vilket kan öka risken för att utveckla ett kontaktallergiskt eksem. De vanligaste orsakerna till kontaktallergiskt eksem är nickel i smycken och knappar, parfymer och konserveringsmedel i hudprodukter samt gummiämnen.
eksem handflatan eksem utslag

Det viktigaste vid handeksem är att undvika det som irriterar huden. Händerna ska hållas väl insmorda med mjukgörare. Kortisonkräm används för att dämpa inflammationen. DermaSilk används för att minska infektion och irritation.


Kontakteksem

Kontakteksem delas in i två huvudtyper: irritativt och allergiskt kontakteksem. Ofta är det svårt att utläsa skillnaden mellan dessa två typer.


Irritativt kontakteksem

Icke-allergiskt, irritativt kontakteksem är ofta smärtsamt och kliande. Det orsakas av ämnen som skadar hudens skyddsbarriär. Ju längre kontakt med sådana ämnen och ju högre koncentration, desto värre blir reaktionen. Vanliga irriterande ämnen är:

 • Tvål eller tvättmedel
 • Lösningsmedel
 • Smörjoljor
 • Permanentvätskor

Därför är det inte förvånande att dessa reaktioner oftast uppträder på händerna ( Handeksem ) och ofta är arbetsrelaterade. Personer med andra hudsjukdomar, speciellt atopiskt eksem, löper större risk att utveckla icke-allergiskt kontakteksem.

Oftast kommer irritativt kontakteksem smygande efter upprepade kontakter med svagt irriterande ämnen.


Allergiskt kontakteksem

Allergiskt kontakteksem uppstår vid hudkontakt med ett ämne som man är allergisk emot (allergen). Reaktionen uppstår 24-48 timmar efter kontakten.

Allergiska kontakteksem orsakas ofta av:

 • Metaller (nickel, krom, kobolt, guld)
 • Parfymämnen
 • Epoxyharts
 • Färg
 • Ohärdad plast
 • Gummikemikalier
 • Kosmetika/smink
 • Växter (primula)
 • Vissa ingredienser i läkemedel som appliceras på huden kan orsaka allergiska reaktioner. Mest vanlig är neomycin som är en ingrediens i antibiotiska krämer.

Mjälleksem

Mjälleksem (Seborroiskt eksem) yttrar sig som en rött, fjälligt, kliande utslag som framförallt finns i hårbottnen, sidan av näsan, ögonbrynen, ögonlocken, bakom öronen och på bröstet. Även andra områden, såsom naveln, skinkorna, armhålorna, brösten och underlivet kan vara involverade.

Hudinfektioner vanligt hos vid eksempatienter

Personer med eksem utvecklar ofta hudinfektioner orsakade av bakterier (Staphylococcus aureus) och virus (herpes simplex ). Svampinfektioner kan också förekomma.Infektioner gör eksembesvären värre.

Forskning visar att upp till 90% av personer med atopiskt eksem har Staphylococcus aureus-bakterier på huden. Färre än 5% av friska personer har Staphylococcus aureus på huden.

Vad gör eksem värre?

En viktig del av behandlingen är att försöka att undvika utlösare om det går. Många personer märker att följande faktorer gör deras eksem värre:

 • Infektion av stafylokocker. Rivande och kliande av huden gör att bakterier kommer in och utlöser irritation. Artikel: Infektioner vanligt vid eksem
 • Svettning
 • Hudnära textilier
 • Stress
 • Ämnen som avfettar och torkar ut huden
 • Luftburna allergen
 • Vissa matsorter
 • Kallt, torrt och solfattigt klimat
 • Sjukdom
 • Menstruation

Så behandlar du eksem – 6 tips

Eksem kan var mycket besvärande och är ofta återkommande. Målet med behandling av eksem är inte bara att hudens skyddsbarriär ska läka utan också att förebygga och se till att eksemet blossar upp så sällan som möjligt. Det är därför viktigt att ta hand om huden hela tiden även under de eksemfria perioderna.

 1. Förebygg eksem

  • Klia inte - försök i stället att nypa försiktigt där det kliar
  • Bär skonsamma textilier som inte river mot huden
  • Minska stress
  • Undvik kända utlösare
 2. Använd mjukgörande kräm

  För att hålla eksemet i schack är det viktigt att hålla huden hälsosam, mjuk och smidig. Torr kliande eksemhud, som rivs och inte behandlas, kan bli infekterad, tjockare och oattraktiv.

  Stöttepelaren i behandlingen är att bibehålla fukten i huden, så att den inte blir uttorkad. Det gör man i första hand genom att använda mjukgörande krämer som hindrar avdunstning. Även när eksemet är under kontroll måste huden återfuktas dagligen för att förebygga att den blir torr och att eksemet återkommer.

 3. Undvik tvål

  Tvål tar bort det skyddande ytliga fettlagret och tvättning av huden löser ut vattenbindande salter (t ex urea och natriumlaktat), som bidrar till att hålla kvar vatten i huden. Använd badolja vid dusch och bad och smörj efteråt med mjukgörande krämer.

 4. Använd receptfritt kortisonpreparat

  Kortisonkrämer används normalt för att dämpa inflammationen. Grupp I steroidbehandling har i stort sett inga biverkningar och är den grundbehandling mot eksem som hjälper de flesta.

 5. Använd DermaSilkplagg av medicinskt silke

  DermaSilk, är ofta en mycket effektiv behandling som minskar bakterieinfektion och irritation i huden. Plaggen är utan biverkningar och kan därför användas både behandlande och förebyggande. Produkterna är receptfria och kan användas i kombination med annan behandling.

 6. Sök läkarhjälp

  Om ovanstående egenvård inte räcker kan du behöva söka läkarhjälp. Eftersom eksem ofta är utlösta av bakterien Staphylococcus aureus, kan kortisonbehandlingen behöva kombineras med en antibiotika. En hudläkare kan också förskriva en s.k. kalcineurinhämmare.

Lindra ditt eksem med DermaSilk

DermaSilk är en unik terapeutisk silkestextil som behandlar eksem helt utan biverkningar. Du får snabb lindring av eksem och klåda, normalt inom en vecka. Materialet sys upp som kläder för att enkelt kunna användas oavsett var du har eksem. Finns för både barn och vuxna.

DermaSilk kan fås via läkare eller beställas direkt från Medeca.

dermasilk familj


Beställ DermaSilk