Infektioner är vanliga hos personer med eksem

Faktagranskad av hudläkare och överläkare Hans Öhman

Personer med eksem utvecklar ofta hudinfektioner orsakade av bakterier (Staphylococcus aureus) och virus (herpes simplex). Svampinfektioner kan också förekomma. Infektioner gör eksembesvären värre.

Forskning visar att upp till 90% av personer med atopiskt eksem har Staphylococcus aureus-bakterier på huden. Färre än 5% av friska personer har Staphylococcus aureus på huden.1

Eksempatienter mer mottagliga för infektion

Huden hos eksempatienter är känslig mot allergener, bakterier, svampar och ämnen som kan irritera. Hudens naturliga försvar är försvagat och kan inte bekämpa infektioner på ett normalt sätt. När du kliar dina eksem, går huden sönder och det är lättare för mikroorganismer, t ex bakterier, att föröka sig och infektera huden.

Bakterie- och svampinfektion

Det är viktigt att känna igen tecken på infektion. Kontakta din läkare så fort de visas. Om en infektion inte behandlas finns det risk att annan eksembehandling inte har verkan.

Tecken och symtom:

  • Honungsfärgade skorpor
  • Varfyllda blåsor - som bildas över eksemet. Blåsorna kan gå sönder, vätska och bilda skorpor
  • Rodnad
  • Sveda
  • Utbredda röda områden som kan bilda skorpor och vätska
  • Strimmor av rodnad eller spridd rodnad
  • Svullnad / inflammation. Området känns svullet eller ovanligt varmt
  • Varm hud och feber. Kroppstemperaturen höjs för att skapa en sämre levnadsmiljö för de mikroorganismer som orsakar infektionen

Behandling av bakterieinfektion

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det är viktigt att du tar all antibiotika som din läkare har skrivit ut. Om du inte fullföljer kuren finns det risk för att infektion finns kvar. Du kan känna dig bättre, men bakterier kan ändå finnas kvar. När det händer blir infektionen svårare att behandla. Det finns också en risk för att bakterierna blir motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotikan.

Din hudläkare kan också förskriva eller rekommendera DermaSilk . DermaSilk är ett specialbehandlat bakterie- och svampdödande silke som effektivt lindrar infektionen i eksemet.

Kaliumpermanganatbad kan rekommenderas för vissa patienter.

I vissa fall rekommenderas ljusbehandling för att minska bakterier på huden och för att minska inflammationen.

Virusinfektion

En del virus, framförallt herpesvirus (herpes simplex), kan orsaka besvär hos personer med atopiskt eksem. Herpesvirus kan snabbt sprida sig över stora hudområden där huden är påverkad av eksem, och förvärra besvären. Herpesinfekterade eksem kräver ofta behandling med virusläkemedel.

När ska du söka vård?

Du bör kontakta din läkare när du misstänker en hudinfektion. En tidig behandling förhindrar att tillståndet blir värre. Din läkare undersöker vad som orsakar infektionen och förskriver medicin.

Läs mer

Tidningen Vetenskap och hälsa: Bakterier och svampar på huden förvärrar eksem

Referenser

  1. Abeck D, Mempel M. Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis and its therapeutic implications. Br J Dermatol. 1998 Dec;139 Suppl 53:13-6.