Anafylaxi

Om anafylaktisk chock

En anafylaktisk chock är en allvarlig allergi- eller överkänslighetsreaktion som sker snabbt och som kan vara livshotande.

Vanliga frågor om anafylaktisk chock med överläkare Gottberg (film).

Emerade adrenalinpenna

Emerade adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi.

Att få en anafylaktisk chock

Anita fick en anafylaktisk chock efter att ha blivit stungen av en geting.

Carl har födoämnesallergi och har risk för anafylaktisk chock