Om anafylaktisk chock

Sammanfattning: En anafylaktisk chock är en allergi- eller överkänslighetsreaktion som är livshotande. Du har en chock om du känner plötslig svaghet och yrsel och börjar förlora medvetandet. Då är snabbt insatt behandling livsviktig. Om du har en adrenalinpenna, injicera den omedelbart. Ring därefter 112.

En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare reaktioner med blodtrycksfall och grumlat eller förlorat medvetande talar man om en anafylaktisk chock eller allergichock. Snabbt insatt behandling är viktig och adrenalin är förstahandsmedicin. Allergiker som riskerar att få en allergichock bör vara utrustade med 2 adrenalinpennor för egeninjektion.

Vanliga orsaker till anafylaktisk chock

Vanliga orsaker till anafylaxi är geting- och bistick samt födoämnen som t ex jordnötter, nötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg.

Andra orsaker är latex, penicillin och andra läkemedel. Hos vissa personer kan ansträngning ut lösa anafylaxi – av sig själv eller i kombination med andra faktorer som födoämnen eller läkemedel. Även köld kan utlösa anafylaktisk chock. I enstaka fall vet man inte orsaken.

Vem löper risk för anafylaktisk chock?

En person som har fått en anafylaktisk reaktion – oavsett orsak – riskerar att i framtiden få en allvarlig reaktion. Har du haft en anafylaktisk reaktion, även om den är lindrig, ska du kontakta läkare för en utredning. Läkaren ger dig nödvändig information och skriver vid behov ut läkemedel som du bör ha till hands.

Vanliga symtom vid anafylaktisk chock

 • Klåda, särskilt under fötter, i handflator eller hårbotten
 • Stickande känsla i munnen
 • Svullnad i mun och svalg, svullna läppar och ögon
 • Klåda, rodnad eller nässelutslag var som helst på kroppen
 • Yrsel, ångest, kallsvett
 • Magsmärtor, illamående och kräkning
 • Andnöd eller astmasymtom
 • Plötslig svaghet, blodtrycksfall, svimning
 • Grumlat eller förlorat medvetande

Kritiska symtom:

 • Du får svårt att andas
 • Mun och svalg svullnar
 • Du känner en plötslig svaghet och yrsel
 • Du känner en stadig försämring.

Följ läkarens råd. Har du en adrenalinspruta - injicera adrenalin omedelbart. Var inte rädd att ta din adrenalinspruta, den kan rädda ditt liv. Ring därefter 112 och beställ ambulans eller be någon annan göra det. Chocken kan komma inom minuter men kan ibland fördröjas i några timmar.

Lindriga symtom är nässelutslag, stickningar i munnen, klåda men i övrigt mår man bra. Detta är inte allvarligt i sig och kan behandlas med antihistaminer. Om symtomen förvärras med tiden ska du kontakta läkare. Det kan hända att en lindrig anafylaktisk reaktion går över för att efter några timmar återkomma som en allvarligare reaktion.

Vad händer vid en anafylaktisk chock?

En anafylaktisk chock orsakas av plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, påverkar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller, buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa.

Lär dig mer om allergi och allergisk reaktion .

Behandling vid anafylaktisk chock

En anafylaktisk chock behandlas med:

 • adrenalin
 • antihistamin
 • kortison

Om din läkare har förskrivit en adrenalinspruta – injicera adrenalin omedelbart.

Ta i andra hand antihistamintabletter och kortisontabletter, som minskar risken för senare reaktioner.

Vissa allergier, t.ex. allergi mot insektsbett kan behandlas med immunoterapi (vaccinering). Tala med din läkare om det kan vara aktuellt i ditt fall.

Hur verkar adrenalin?

Vid anafylaktisk reaktion vidgas bl.a. blodkärlen så att blodvätska läcker ut i vävnaderna och ger svullnad samtidigt som blodtrycket sjunker. Dessutom dras luftrören samman vilket kan ge andningsbesvär.  Adrenalinet drar snabbt ihop blodkärlen och slappnar av glatt muskulatur - vilket förbättrar andningen, stimulerar hjärtat och förhindrar fortsatt uppsvällning i ansiktet och av läpparna.

Hur undviker du reaktioner?

Att undvika det man inte tål är den bästa behandlingen.

Så förbereder du dig på en anafylaktisk chock

Det är viktigt att veta vilka åtgärder som ska vidtas innan en akut situation inträffar. Försäkra dig om att du förstår läkarens instruktioner. Har du en adrenalinpenna – läs då igenom användaranvisningarna noggrant så att du vet hur du ska göra injektionen.

Är du det minsta tveksam så kontakta din läkare och be om att få göra en provinjektion på läkarmottagningen.

Berätta för dina vänner och arbetskamrater om du riskerar att få en svår allergisk reaktion. Har du en adrenalinpenna så visa var den finns och hur den fungerar. Om det gäller skolbarn skall läraren informeras. Tala också om för andra vad som skall göras om du själv inte kan ta din spruta och kontakta ambulans.

Bär alltid de läkemedel med dig som läkaren ordinerat för akutsituationer när det finns risk för att du kan bli utsatt för allergen som kan ge dig en allvarlig reaktion.

När du får en anafylaktisk chock

 • Underskatta inte en allvarlig anafylaktisk reaktion. Använd adrenalinpennan vid behov enligt läkarens ordination. Hellre en gång för mycket. Den kan rädda ditt liv. Ligg ner med benen högt.
 • Ring eller be någon annan ringa 112. Ge följande information: ”Detta är akut, förmodad allergichock”. Lämna namn och adress dit ambulansen ska åka samt telefonnummer dit ambulanspersonalen kan ringa.
 • Det är bra om någon väntar utanför bostaden för att visa vägen för ambulanspersonalen. Är du ensam i bostaden, lås upp ytterdörren.
 • Svara på frågor från ambulanspersonal/läkare och tala om vilka läkemedel som tagits och vad som har gjorts.
 • Ta antihistamin- och kortisontabletter om sådana ordinerats. Dessa tabletter är inte akutmediciner och påverkar inte akutförloppet. Antihistamintabletterna lindrar nässelutslag, klåda och irritation. Kortisontabletterna minskar risken för senreaktioner. Inhalera astmamedicin om du får astma.
 • Om ingen förbättring har skett efter 10-15 minuter och ambulansen inte har kommit kan ytterligare en adrenalininjektion göras.

Läs mer

Se en intervju med Överläkare Gottberg, som svarar på vanliga frågor om anafylaktisk chock .

Eller läs om Anita Säll som blev stungen av en geting och som berättar hur det är att få en anafylaktisk chock .