Handeksem

Faktagranskad av hudläkare ÖL Hans Öhman

Det viktigaste vid handeksem är att undvika det som irriterar huden. Händerna ska hållas väl insmorda med mjukgörare. Kortisonkräm används för att dämpa inflammationen. DermaSilk minskar effektivt infektion och irritation.

Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen.

Handeksem delas in i två huvudtyper, men det vanligaste är blandformer av dessa:

 • Irritativt handeksem; andra namn är husmorseksem och traumiterativt eksem (trauma=skada, itera= upprepad). Orsakas av kontakt med vatten, tvål, tvättmedel, rengöringsmedel och andra starka lösningsmedel. Upprepad kontakt med sådana ämnen bryter ned hudens skyddsbarriär. Andra irritanter kan vara nötning, vind och kyla. De som har eller har haft atopiskt eksem (böjveckseksem) löper större risk att utveckla irritativt handeksem då dessa individer har en medfödd defekt i hudbarriären.
 • Kontaktallergiskt handeksem uppstår när ett ämne lyckas tränga igenom hudbarriären och  utlösa en överkänslighetsreaktion. Hudbarriären kan redan vara försämrad pga ett irritativt handeksem, vilket kan öka risken för att utveckla ett kontaktallergiskt eksem. De vanligaste orsakerna till kontaktallergiskt eksem är nickel i smycken och knappar, parfymer och konserveringsmedel i hudprodukter samt gummiämnen.

Symtom

Symtomen vid handeksem kan sträcka sig från ett milt, kliande utslag till stark klåda, svullnad, sveda och blåsor. Många handeksem är mer eller mindre infekterade, vilket ökar klådan och svedan samt försvårar läkningen.

Irritativt handeksem framträder oftast på handens översida, mellan fingrarna och ses som torr, fjällande hud ibland med sprickbildningar. Eksem framträder ofta under ringar, men beror då oftast inte på metallen utan på att irritativa ämnen, t ex tvål, fastnar under ringen.

Kontaktallergiskt handeksem kan många gånger vara svårt att skilja från irritativt handeksem. Ibland kan man se tydligt begränsat eksem på kontaktstället tex under klockan (ofta nickel) eller läderarmbandet (krom hos kromgarvat läder).

Diagnostisera handeksem

Din läkare vill veta vad du arbetar med, vilka ämnen du kommer i kontakt med hemma och i ditt arbete för att få ledtrådar till vad som kan vara orsaken till ditt handeksem.

Du får frågor om tidigare eksem och om du eller någon annan i din familj har eller har haft någon överkänslighet t ex böjveckseksem som barn, astma eller ”hösnuva”. Om din läkare misstänker överkänslighet kan ett s.k. lapptest göras. En hudläkare testar då ett antal av våra vanligaste kontaktallergena ämnen mot huden för att se om du är överkänslig mot något.

Eventuell bakterieinfektion kan oftat ses av läkaren och bakterietyp kan odlas fram. Vanligen rör det sig om dina vanliga hudbakterier, stafylokockerna. Infektionen känns på så sätt att eksemet inte bara kliar utan även svider och huden får en krustös, vätskande yta med ökad rodnad. Läs mer: Hudinfektioner vanligt hos vid eksempatienter

Behandling

Det viktigaste är att så långt det är möjligt undvika kontakt med de ämnen som irriterar din hud.

Din läkare kan förskriva salvor och krämer, vanligtvis kortisonsalva, för att lugna klåda och inflammation, tills dess att symtomen försvinner. Man skall observera att huden är mera lättskadad många månader efter att den till synes har läkt med högre risk för återfall, vilket gör att kortisonbehandlingen vanligen pågår nedtrappande under längre tid (5-8 veckor). Du ska hålla händerna väl insmorda och  tvätta dem helst i handtvättkräm då den inte innehåller tvål, som är handeksemets fiende nr 1.

Antibiotika kan förskrivas vid bakteriella hudinfektioner.

DermaSilk är en behandling som effektivt minskar bakterieinfektion och irritation i huden.

Om ovan behandling inte hjälper kan din hudläkare förskriva en  typ av salva, en s.k. kalcineurinhämmare.

Ljusbehandling i särskilda lampor kan också vara en bra och eksemdämpande åtgärd.

Goda råd vid handeksem

 • Använd oparfymerad mjukkräm som du trivs med. Smörj in dig så ofta som du behöver
 • Skydda dina händer mot tvål, rengöringsmedel och andra kemikalier genom att bära handskar utan latex, t.ex. vinyl-, nitril-, polyeten- och polypropylenhandskar
 • Använd bomullshandskar vid behov. DermaSilk- och Microair Barrier-handskar skyddar och behandlar eksemet
 • Undvik handtvätt och handdisk
 • Använd ljummet vatten och handtvättkräm till händerna. Torka händerna försiktigt efter tvättning. Undvik att tvätta händerna för ofta om du ändå använder tvål
 • Svettning i gummihandskar förvärrar handeksemet. Bomullshandskar, eller helst DermaSilk-handskar, bör bäras under löst sittande gummihandskar. Undvik mycket varmt vatten
 • Ta av dig ringar när du arbetar med händerna i vatten eller smuts
 • Shamponering bör göras med skyddshandskar
 • Prata med din arbetsgivare om du har ett arbete som påverkar ditt handeksem

Handeksem kan ibland se värre ut medan det läker och ett läkt eksem kan komma tillbaka. Försök att komma ihåg vid vilken aktivitet som handeksemet uppstod. Informera din läkare om det.

Många handeksem kan vara envisa och det är viktigt att du följer läkarens råd.

Den som har tendens till  handeksem skall undvika s k ”våta, blaskiga yrken” som t ex städ-, köks-, vård-arbeten. Till den kategorin hör framför allt patienter med eksem av atopisk typ (böjveckseksem) s k vuxenatopiskt handeksem.

Läs mer

DermaSilk lindrar handeksem och klåda inom 1 vecka

Frågor och svar av hudläkaren

Fler frågor och svar om handeksem

Innehållet på den här sidan är endast i informationssyfte. Det har inte som mål att ersätta en undersökning av en läkare. Tala med din läkare om du har mer frågor om eksem.