Allergitester

Har jag kvalsterallergi?

Det finns 3 tester som din läkare kan göra.

Har jag kvalsterallergen i sängen?

Ventia testar om du har kvalsterallergen i sängen.