Kvalsterallergi

Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi och allergibesvären är därför svårast på natten och morgonen. De viktigaste åtgärderna för att lindra besvären är att minska risken att andas in allergen i sängen med allergentäta skydd och att säkerställa att ventilationen är bra.

Kvalster behöver fukt

Tecknat kvalster

Kvalster är mycket små spindeldjur som behöver fukt, värme och mörker för att överleva. De lever i tjocka textilier, mattor och stoppade möbler, men bara i en bostad med hög luftfuktighet. Födan är huvudsakligen hudrester.

Hög fuktighet beror på fuktigt klimat, dålig ventilation och/eller fuktskador. Kvalsterallergi förekommer därför mest i Syd- och Västsverige som har ett naturligt fuktigt klimat. Kvalsterallergi har dock ökat över hela landet beroende på bristfällig ventilation och ändrade levnadsvanor som lett till ökad fuktighet inomhus.

Kvalster trivs i sängen

Sängen erbjuder en optimal livsmiljö för kvalster och är oftast den största allergenkällan i hemmet. Eftersom man ligger i sängen en tredjedel av dygnet, så är det också här den största allergenexponeringen sker. Därför är sängen ett problem, men normalt inte mattan eller vardagsrumssoffan.

Några allergipartiklar kan räcka

Kvalster är för de flesta helt harmlösa, men enzym som bryter ner födan i kvalstrets mage kan ge allergiker besvär. Dessa enzym finns i partiklar som kvalstret avger. I en säng med kvalster finns det miljontals mikroskopiskt små allergipartiklar. Ett fåtal partiklar som man andas in under natten kan vara tillräckligt för att underhålla allergibesvären.

Vanliga symtom vid kvalsterallergi

Symtom vid kvalsterallergi

  • nysattacker
  • nästäppa
  • rinnande näsa och ögon
  • eksem
  • luftvägsbesvär

Allergiproblemen är oftast svårare på natten och morgonen och man känner sig bättre under dagen. Det beror på att du andas in allergenet medan du sover.

Om du tror att du har kvalsterallergi, finns det ett allergitest som tar 20 minuter att göra.

Så minskar du allergibesvären

För att minska allergibesvären ska du minska risken att andas in allergen från madrass, täcke och kudde.

  1. Använd dokumenterat allergentäta skydd på madrass, kudde och täcke.
    Om du inte använder allergiskydd, ska madrass, kudde och täcke tvättas i 60°C. Skölj noggrant, då allergipartiklarna inte förstörs utan måste sköljas bort. Även överkast, prydnadskuddar och mjukisdjur i sängen bör tvättas regelbundet.
  2. Se till att du har bra ventilation i bostaden. Öppna ventiler och rengör ventilationsdon. Åtgärda fuktskador.

Kvalster överlever inte i damm och städning löser inte problemet.

Fråga efter dokumentation

Det finns kuddar, täcken och madrasser som uppges vara ”allergitestade” men det är ingen garanti för att kvalster inte trivs utan det betyder att man inte får allergi av produkterna i sig.

Många fabrikanter saknar medicinsk dokumentation och refererar till förenklade laboratorietest. Produkter har anmälts till Konsumentombudsmannen och två företag har fällts i marknadsdomstolen.

Köp bara allergiskydd som är dokumenterat allergentäta, som är registrerade som medicinska hjälpmedel hos Läkemedelverket och som rekommenderas av sjukvården.

Läs mer

Beställ kvalsterskydd