Insektsallergi

Varje år blir många svenskar stuckna av insekter. För de flesta betyder dessa stick smärta och obehag som vanligtvis pågår i några timmar. Symtomen kan bestå av rodnad, svullnad och klåda vid området runt bettet.

Vissa människor är dock allergiska mot insektsbett, s.k. insektsallergi eller getingallergi . Det betyder att deras immunsystem överreagerar på giftet som en insekt sprutar in i kroppen. Efter det första sticket producerar personens kropp Immunoglobilin E (IgE)-antikroppar. Om hon eller han blir stucken igen av en insekt, av samma eller liknande art, reagerar insektsgiftet med IgE-antikropparna. Histamin och andra substanser frigörs ur cellerna och orsakar allergiska symtom. Insektsallergi har ingen koppling till annan allergi och symtomen kommer ofta som en blixt från en klar himmel.

Allergisk chock vid insektsallergi

Hos en liten grupp av personer med allvarlig insektsallergi, kan stick vara direkt livshotande. Allvarlig allergisk reaktion (s.k. anafylaxi) vid insektsstick kan utvecklas snabbt och om blodtrycket faller och patienten blir medvetslös har en anafylaktisk chock inträffat. Den som får anafylaktiska symtom efter ett insektsstick måste snabbt få akutvård.

Att förebygga stick vid insektsallergi

Håll dig borta från ”reviret” runt den stickande insektens bo. Getingar och bin  sticker bara människor om de eller deras bon blir störda. Därför är det viktigt att ta bort bon nära bostaden. Att ta bort bon måste ske med stor försiktighet. Man måste ha skyddshandskar och skydd för huvudet. Helst skall det göras på vintern eller försommaren. Eftersom den kan vara farligt att ta bort bon kan man behöva anlita professionell hjälp.

Om du påträffar en flygande stickande insekt:

 • Håll dig stilla och tyst, rör dig långsamt och lungt bort från insekten
 • Många stickande insekter letar efter mat, så se inte ut som och lukta inte som en blomma – undvik färggranna kläder och parfym när du är ute
 • Eftersom lukten från mat attraherar insekter, så ska du vara försiktig när du lagar mat, äter eller dricker utomhus. Täck över maten tills att ni äter den
 • Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som har stått ute
 • Bär skor som skyddar tårna och undvik att gå barfota utomhus
 • Bär inte kläder med starka färger
 • Undvik dessutom lössittande kläder som kan fånga insekten mellan tyget och kroppen

Lär dig mer om stickande insekter

För att undvika stickande insekter är det viktigt att lära sig hur de ser ut och var de bor. De vanligaste stickande insekterna som kan ge allergiska reaktioner är getingar och bin .

Hur du behandlar sticket

Om du blir stucken av ett honungsbi som har lämnat gadden (och giftsäck) i huden, ta bort gadden omedelbart för att undvika att mer gift kommer in i huden. Ett snabbt skrap med nageln tar bort gadden och giftsäcken. Undvik att klämma giftsäcken – detta tvingar giftet från säcken genom gadden och in i huden. Getingar och humlor lämnar normalt sätt inte sina gaddar. Försök att behålla lugnet och borsta genast bort insekten med en försiktig rörelse för att undvika ytterligare stick. Lämna sedan området lugnt.

Följande åtgärder kan hjälpa till att lindra den lokala reaktionen vid insektsstick:

 • Höj den stuckna armen eller benet och lägg på is eller en kall kompress på sticket för att minska smärtan och svullnaden
 • Tvätta försiktigt blåsorna med tvål och vatten för att undvika sekundär infektion

Lindriga reaktioner

Om du är insektsallergisk och får lindriga symtom kan du börja med att ta en antihistamintablett. Lindriga symtom är:

 • Nässelutslag
 • Stickningar kring munnen och klåda men mår i övrigt bra
 • Enbart svullnad runt ögon och mun

Får du försämring skall du kontakta läkare.

Svår reaktion

Om du är starkt insektsallergisk och tidigare har haft en allvarlig reaktion och får allvarliga symtom skall du omedelbart ta din adrenalinpenna om du har en sådan och kontakta akutsjukvården. Lär dig mer om symtom och förberedande åtgärder vid allergichock .

Samråd med din allergolog

Varje person som har haft en allvarlig allergisk reaktion efter ett insektsstick bör bli undersökt av en allergikunnig läkare. Läkaren gör en grundlig analys av din sjukdomshistoria, gör en undersökning och rekommenderar tester för att fastställa om du har allergi och vilken stickande insekt som orsakade den allergiska reaktionen. Pricktest i huden- eller blodtest (RAST) används för att upptäcka närvaro av en förhöjd mängd IgE-antikroppar.

Personer med allvarlig insektsallergi bör överväga hyposensibilisering mot insektsgift - en mycket effektiv vaccinationsmetod som ger mer än 80% av insektsallergikerna fullgott skydd.

Tala med din läkare om du har frågor om medicinering och vaccinering vid insektallergi.

Din läkare kan ge dig mer information om insektsallergi.

Innehållet på denna sidan är endast i informationssyfte. Det har inte som mål att ersätta en undersökning av din läkare. Om du har mer frågor om insektsallergi, tala med din läkare.