Getingar, bin och andra stickande insekter

Getingar och bin är de vanligaste stickande insekterna som kan ge allergiska reaktioner. Utomlands förekommer även eldmyran.

Getingar

 Foto: Holger Gröschl
Sveriges vanligaste getingen (vespula vulgaris)

Vanligast är vanlig geting (Vespula vulgaris) och skogsgeting. Mindre vanlig är bålgetingen. I allmänhet är de svarta med gula markeringar. Bålgetingen är svart eller brun med orange eller gula markeringar och är ofta större än vanliga getingar.

Getingarnas klotrunda bon byggs av ett pappersliknande material som består av söndertuggat trä blandat med saliv. Bon kan man hitta på många olika platser. Skogsgetingens bon kan hänga i trän. Vanliga getingar bygger bon såväl i hus som i jordhålor. Bygger de bon i marken kallas de ofta jordgetingar. Bålgetingar bygger ofta i ihåliga träd.

Getingar äter nektar, söta saker och saft men de är också rovinsekter. Eftersom de tycker om allt slags kött dras de ofta till kött på våra matbord utomhus på sommaren.

Getingar är normalt inte aggressiva. De sticker inte om man inte slår eller trampar på dem. Om en geting landar på ens arm kan man lugnt låta den sitta tills den självmant flyger iväg.

Om en geting sticks sprutar den in gift i huden. Men getingen kan, till skillnad från biet, använda sin gadd och sticka flera gånger. En tumregel är därför att om ingen gadd sitter kvar så är det troligen en geting som har stuckit.

Bålgeting(hona) (Vespa crabro)
Bålgeting(hona) (Vespa crabro)

Honungsbin

Honungsbi (Apis mellifera). Foto: John Severns
Honungsbi (Apis mellifera). Foto: John Severns

Biet har en rund, luden kropp med mörkbrun färgning och gula markeringar. När det sticker lämnar den ofta sin gadd med hullingar i offret; därefter dör biet efter sticket. Honungsbi är normalt inte heller aggressiva och sticker bara när de blir provocerade. Honungsbin bor i biodlingar, i kolonier eller i ”honungskakor” i håligheter i träd eller i hus.

Eldmyran

Eldsmyror (hona & hane) (Solenopsis). Foto: S.E. Thorpe
Eldsmyror (hona & hane) (Solenopsis). Foto: S.E. Thorpe

Eldsmyran är en rödbrun till svart stickande myra som är besläktad med bin och getingar. Eldmyror finns i USA, Östra Australien, Sydamerika, Taiwan, Fillipinerna och Kina. Eldmyror kan attackera utan förvarning. Giftet från eldmyror orsakar ofta direkt en brännande känsla. Läs mer om eldsmyran(engelska).

Getingallergi

Varje år blir många svenskar stuckna av getingar. För de flesta betyder dessa stick smärta och obehag som vanligtvis pågår i några timmar. Symtomen kan bestå av rodnad, svullnad och klåda vid området runt bettet. Vissa människor är dock allergiska mot insektsbett, s.k. insektsallergi eller getingallergi .