DAP penicillinallergitest

Hudtest vid penicillinallergi

DAP är ett prick- och intrakutantest för diagnos av penicillinallergi. Med DAP-penicillin testar du både huvudkomponent (PPL) och mindre komponent (MD).

Viktigt att diagnostisera penicillinallergi

Penicillin och övriga betalaktamantibiotika tillhör de antibiotika som man använder mest. Reaktioner inträffar vid ungefär var tionde behandling. Reaktionerna kan vara svåra och livshotande, men de flesta är lindriga. Det är bara ett par procent av reaktionerna som beror på en verklig penicillinallergi och som kan ge livshotande reaktioner.

Det är svårt att diagnostisera penicillinallergier rätt, så att svåra och livshotande reaktioner undviks samtidigt som patienter inte felaktigt får stämpeln penicillinallergi.

Penicillin bryts till 95 procent ned till huvudmetaboliten penicilloyl, vilken kallas huvudallergenet. Resten metaboliseras till så kallade mindre komponenter, som ofta är orsak till de allvarligaste reaktionerna. Det är därför viktigt att både huvudallergen och mindre komponent utreds.

Hudtestning med huvudkomponenten och mindre komponenter är förstahandsmetod för att diagnostisera penicillinöverkänslighet enligt European Network for Drug Allergy. På grund av sin högre känslighet kan dessa hudtester inte ersättas av blodprover.

Innehåll

 • PPL: bensylpenicilloyl octa-L-lysin 0.04 mg (frystorkat)
 • MD: natriumbensylpenilloat 0.5 mg (frystorkat)
 • Diluend

Föreberedelse före test

Spädning med medföljande diluend genomförs enligt schema:

Skaka flaskorna lätt efter spädningen och kontrollera att det frystorkade pulvret löst sig.

PPL- och MD-testlösningar används inom 15 dagar. De ska förvaras i kylskåp vid 2-8 ºC.

Så testar du med DAP-penicillin

Hudtestning med DAP-penicillin bör alltid utföras av läkare eller sjuksköterska med specialkunskaper i allergologi. Barn bör testas på barnallergologisk mottagning med läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsallergologi.

Läs om kontraindikationer, säkerhet och varningar i  bipacksedel .

Testschema:

Pricktest med 
PPL och MD outspädd
PPL eller MD positivt → Positiv
PPL och MD negativt
   
Intrakutantest med
PPL och MD utspädd
PPL eller MD positivt → Positiv
PPL och MD negativt
   
Intrakutantest med
PPL och MD outspädd
PPL eller MD positivt → Positiv
PPL och MD negativt
   
Negativ    

Protokollet rekommenderas av tillverkare. Protokollet kan anpassas efter eget behov.

Hudtestningen måste alltid börja med pricktest. Intrakutantest får endast utföras när pricktestresultatet är negativt.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilm om penicillinallergi och hur du använder DAP.

 

Innehåll:

 • Inledande bakgrund om penicillinallergi
 • Förberedelse inför DAP testet (4m15s)
 • Pricktest med DAP (7m28s)
 • Intrakutantest med DAP (8m57s)
 • Hur man utvärderar resultatet av DAP (10m51s)

Filmen är producerad i samarbete med Lung och Allergimottagningen, Lunds Universitetssjukhus. Filmen visar rutinerna som Lunds allergimottagning använder. Deras rutiner skiljer sig något från instruktionen från tillverkaren.

Beställning på generell licens

DAP beställs på apoteket med generell licens.

Produkt Produktnummer Innehåll Pris Kostnad per patient*
DAP PENICILLIN 1306193 3 flaskor PPL
3 flaskor MD
12 flaskor utspädningsmedel
4990 166 kr/patient

* 1 flaska frystorkade allergen (PPL eller MD) räcker upp till 10 patienter.

 

Medeca Pharma är ombud för DAP i Sverige, Danmark, Finland och Norge. DAP förskrivs på licens.

Har du frågor?

Medeca Pharma AB
Box 24005
75024 Uppsala

Tel. +46 (0)18 - 25 85 30
Fax: +46 (0)18 - 24 71 53
info@medeca.se

Referenser

 • Torres M.J. et al, Immunoglobulin E-mediated hypersensitivity to amoxicillin: in vivo and in vitro comparative studies between an injectable therapeutic compound and a new commercial compound, Clinical & Experimental Allergy, 2011 Aug 4.
 • Rodriguez-Bada JL, Montanez MI, Torres MJ, Mayorga C, Canto G, Perez-Inestrosa E, Suau R, Blanca M. Skin testing for immediate hypersensitivity to betalactams: comparison between two commercial kits. Allergy 2006;61:947-951.
 • Romano A, Viola M, Bousquet PJ, Gaeta F, Valluzzi R, Caruso C, Demoly P. A comparison of the performance of two penicillin reagent kits in the diagnosis of β-lactam hypersensitivity. Allergy 2007;62:53-58.
 • Blanca M, Romano A, Torres MJ, Demoly P, DeWeck A. Continued need of appropriate betalactam-derived skin test reagents for the management of allergy to betalactams. Clin Exp Allergy 2007;37:166-173.
 • Treudler R, Simon C. PPL and MDM skin test: New test kit is helpful in detecting immediate-type allergy to beta-lactams. J Dtsch Dermatol Ges 2007;5.286-92.
 • Nolan RC, Puy R, Deckert K, O`Hehir RE, Douglass JA. Experience with a new commercial skin testing kit to identify IgE-mediated penicillin allergy. Internal Med J 2008;38:357-367.
 • Matheu et al. Major and minor determinants are high-performance skin tests in β-lactam allergy diagnosis. J Allergy Clin Immunol 2005;116:1167-8