DAP klavulansyra

DAP är ett prick- och intrakutantest för diagnos av klavulansyra.

Viktigt att diagnostisera klavulansyra

Amoxicillin är inblandade i sensibiliseringen av patienter med typ I allergi mot betalaktamantibiotika. Amoxicillin erbjuds ofta i kombination med klavulansyra. Trots att klavulansyra har en låg immunogenisk kapacitet [1] kan allergiska reaktioner mot denna komponent förekomma [2, 3].

Klavulansyra har viktiga kemiska skillnader jämfört med penicillinantibiotika. Dessa skillnader kan bidra till bildningen av allergiframkallande determinanter med låg eller ingen korsreaktivitet med de från bensylpenicillin eller amoxicillin.

En ökad användning av amoxicillin-klavulansyra har lett till ett ökat antal patienter med allergiska reaktioner mot den kombinationen. De flesta studierna har visat att amoxicillin var det allergiframkallande ämnet [4, 5] men nya rapporter visar att cirka 30 % av patienterna har ett positivt hudtest mot klavulansyra, trots en tolerans mot amoxicillin. Koncentrationen av klavulansyra i amoxicillin-klavulansyra-blandingen är låg och det gör att endast 18 % av dessa patienter identifieras när dessa läkemedel användes vid testning [6].

DAP-klavulansyra har en högre koncentration av klavulansyra (20 mg/ml). Därför rekommenderas DAP-klavulansyra för diagnos av allergin när hudtest med bensylpenicillin- och amoxicillindeterminanter har varit negativa [6].

Föreberedelse före test

Spädning med medföljande diluend genomförs enligt schema:

Skaka flaskorna lätt efter spädningen och kontrollera att det frystorkade pulvret löst sig. Testlösningar används inom 24 timmar. De ska förvaras i kylskåp vid 2-8 º C max 24 timmar.

Så testar du DAP-klavulansyra

Hudtestning med DAP-klavulansyra bör alltid utföras av läkare eller sjuksköterska med specialkunskaper i allergologi. Barn bör testas på barnallergologisk mottagning av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsallergologi.

Läs om kontraindikationer, säkerhet och varningar i bipacksedeln.

Testschema:

Pricktest med
klavulansyra 20 mg/mL
positivt → Positiv
negativt
   
Intrakutantest med
klavulansyra 0,5 mg/mL
positivt → Positiv
negativt negativt
   
Intrakutantest med
klavulansyra 5 mg/mL
positivt → Positiv
negativt negativt
   
Intrakutantest med
klavulansyra 20 mg/mL
positivt → Positiv
Negativ negativt
   

Hudtestningen måste alltid börja med pricktest. Intrakutantest får endast utföras när pricktestresultatet är negativt.

Beställning på generell licens

DAP-klavulansyra beställs på apoteket med generell licens.

Produkt Produktnr Innehåll Pris
DAP Klavulansyra 1306459 3 flaskor kaliumklavulanat 20 mg (motsvarande klavulansyra)
3 flaskor kaliumklavulant 5 mg
18 flaskor utspädningsmedel
4890 kr

 

Medeca Pharma är ombud för DAP i Sverige, Danmark, Finland och Norge. DAP förskrivs på licens.

Har du frågor? Kontakta oss på 018-25 85 30.

Referenser

  1. Edwards, R.G., J.M. Dewdney, R.J. Dobrzanski, and D. Lee, Immunogenicity and allergenicity studies on two beta-lactam structures, a clavam, clavulanic acid, and a carbapenem: structure-activity relationships. Int Arch Allergy Appl Immunol, 1988. 85(2): p. 184-9.
  2. Fernandez-Rivas, M., C. Perez Carral, M. Cuevas, C. Marti, A. Moral, and C.J. Senent, Selective allergic reactions to clavulanic acid. J Allergy Clin Immunol, 1995. 95(3): p. 748-50.
  3. Longo, N., P.M. Gamboa, G. Gastaminza, M.T. Audicana, I. Antepara, I. Jauregui, and M.L. Sanz, Diagnosis of clavulanic acid allergy using basophil activation and leukotriene release by basophils. J Investig Allergol Clin Immunol, 2008. 18(6): p. 473-5.
  4. Antunez, C., E. Martin, J.A. Cornejo-Garcia, N. Blanca-Lopez, R.P. R, C. Mayorga, M.J. Torres, and M. Blanca, Immediate hypersensitivity reactions to penicillins and other betalactams. Curr Pharm Des, 2006. 12(26): p. 3327-33.
  5. Bousquet, P.J., H.B. Co-Minh, B. Arnoux, J.P. Daures, and P. Demoly, Importance of mixture of minor determinants and benzylpenicilloyl poly-L-lysine skin testing in the diagnosis of beta-lactam allergy. J Allergy Clin Immunol, 2005. 115(6): p. 1314-6.
  6. Torres, M.J., A. Ariza, C. Mayorga, I. Doña, N. Blanca-Lopez, C. Rondon, and M. Blanca, Clavulanic acid can be the component in amoxicillin-clavulanic acid responsible for immediate hypersensitivity reactions. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2010. 125(2): p. 502-505.e2.