DAP amoxicillinallergitest

Hudtest vid amoxicillinnallergi

Med DAP-amoxicillin kan du diagnostisera allergi mot amoxicillin.

Innehåller frystorkat natriumamoxicillin 20 mg samt diluend.

Föreberedelse före test

Spädning med medföljande diluend genomförs enligt schema:

Skaka flaskorna lätt efter spädningen och kontrollera att det frystorkade pulvret löst sig.

Amoxicillin-testlösning används inom 24 timmar. De ska förvaras i kylskåp vid 2-8 º C max 24 timmar.

Så testar du med DAP-amoxicillin

Hudtestning med DAP-amoxicillin bör alltid utföras av läkare eller sjuksköterska med specialkunskaper i allergologi. Barn bör testas på barnallergologisk mottagning med läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsallergologi.

Läs om kontraindikationer, säkerhet och varningar på bipacksedeln .

Testschema:

Pricktest med
amoxicillin outspädd
Amoxicillin positivt → Positiv
negativt
   
Intrakutantest
(rek. spädning 1:100)
Amoxicillin positivt → Positiv
negativt
   
Intrakutantest
(rek. spädning 1:10)
Amoxicillin positivt → Positiv
negativt
   
Intrakutantest
(outspädd)
Amoxicillin positivt → Positiv
   
Negativ    

Protokollet rekommenderas av tillverkare. Protokollet kan anpassas efter eget behov.

Hudtestningen måste alltid börja med pricktest. Intrakutantest får endast utföras när pricktestresultatet är negativt.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilm om penicillinallergi och hur du använder DAP penicillintest (amoxicillintestet utförs på samma sätt).

Beställning med generell licens

DAP beställs på apoteket med generell licens.

Produkt Produktnummer Innehåll Pris Kostnad per patient*
DAP 6 Amoxicillin 1306449 6 flaskor amoxicillin
12 flaskor utspädningsmedel
4990 kr 83 kr  

* 1 flaska frystorkade allergen (amoxicillin) räcker upp till 10 patienter.

Har du frågor?

Medeca Pharma AB
Box 24005
75024 Uppsala

Tel. +46 (0)18 - 25 85 30
Fax: +46 (0)18 - 24 71 53
info@medeca.se

Medeca Pharma är ombud för DAP i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Referenser

  • Torres M.J. et al, Immunoglobulin E-mediated hypersensitivity to amoxicillin: in vivo and in vitro comparative studies between an injectable therapeutic compound and a new commercial compound, Clinical & Experimental Allergy, 2011 Aug 4.
  • Rodriguez-Bada JL, Montanez MI, Torres MJ, Mayorga C, Canto G, Perez-Inestrosa E, Suau R, Blanca M. Skin testing for immediate hypersensitivity to betalactams: comparison between two commercial kits. Allergy 2006;61:947-951.

  • Romano A, Viola M, Bousquet PJ, Gaeta F, Valluzzi R, Caruso C, Demoly P.A comparison of the performance of two penicillin reagent kits in the diagnosis of β-lactam hypersensitivity. Allergy 2007;62:53-58.

  • Blanca M, Romano A, Torres MJ, Demoly P, DeWeck A. Continued need of appropriate betalactam-derived skin test reagents for the management of allergy to betalactams. Clin Exp Allergy 2007;37:166-173 .

  • Treudler R, Simon C. PPL and MDM skin test: New test kit is helpful in detecting immediate-type allergy to beta-lactams. J Dtsch Dermatol Ges 2007;5.286-92.

  • Nolan RC, Puy R, Deckert K, O`Hehir RE, Douglass JA. Experience with a new commercial skin testing kit to identify IgE-mediated penicillin allergy. Internal Med J 2008;38:357-367.

  • Matheu et al. Major and minor determinants are high-performance skin tests in β-lactam allergy diagnosis. J Allergy Clin Immunol 2005;116:1167-8