DAP amoxicillinallergitest

Hudtest vid amoxicillinnallergi

Med DAP-amoxicillin kan du diagnostisera allergi mot amoxicillin.

Innehåller frystorkat natriumamoxicillin 20 mg samt diluend.

Föreberedelse före test

Spädning med medföljande diluend genomförs enligt schema:

Skaka flaskorna lätt efter spädningen och kontrollera att det frystorkade pulvret löst sig.

Amoxicillin-testlösning används inom 24 timmar. De ska förvaras i kylskåp vid 2-8 º C max 24 timmar.

Så testar du med DAP-amoxicillin

Hudtestning med DAP-amoxicillin bör alltid utföras av läkare eller sjuksköterska med specialkunskaper i allergologi. Barn bör testas på barnallergologisk mottagning med läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsallergologi.

Läs om kontraindikationer, säkerhet och varningar på bipacksedeln .

Testschema:

Pricktest med
amoxicillin outspädd
Amoxicillin positivt → Positiv
negativt

Intrakutantest
(rek. spädning 1:100)
Amoxicillin positivt →
Positiv
negativt

Intrakutantest
(rek. spädning 1:10)
Amoxicillin positivt → Positiv
negativt

Intrakutantest
(outspädd)
Amoxicillin positivt → Positiv
Negativ

Protokollet rekommenderas av tillverkare. Protokollet kan anpassas efter eget behov.

Hudtestningen måste alltid börja med pricktest. Intrakutantest får endast utföras när pricktestresultatet är negativt.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilm om penicillinallergi och hur du använder DAP penicillintest (amoxicillintestet utförs på samma sätt).

Beställning med generell licens

DAP beställs på apoteket med generell licens.

Produkt Produktnummer Innehåll Pris Kostnad per patient*
DAP 6 Amoxicillin 1306449 6 flaskor amoxicillin
12 flaskor utspädningsmedel
3850.- 64 kr
DAP 3 Amoxicillin 1306450 3 flaskor amoxicillin
6 flaskor utspädningsmedel
2510.- 83 kr
Utspädningsmedel DAP Amoxicillin 1306451 24 flaskor utspädningsmedel 590.-

* 1 flaska frystorkade allergen (amoxicillin) räcker upp till 10 patienter.

Har du frågor?

Medeca Pharma AB
Box 24005
75024 Uppsala

Tel. +46 (0)18 - 25 85 30
Fax: +46 (0)18 - 24 71 53
info@medeca.se

Medeca Pharma är ombud för DAP i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Referenser