Hur får jag bra ventilation?

Bra ventilation

God ventilation sänker luftfuktigheten.
Om ventilationen fungerar dåligt stiger luftfuktigheten och sängkvalster trivs. En fungerande ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Det är viktigt för bostaden men också för hälsan. Bra ventilation byter ut använd inomhusluft mot renare uteluft.

Byggnormen anger att luften i en bostad ska bytas ut en gång varannan timma. Om man misstänker dålig ventilation eller fuktskador bör kan anlita en fackman.  Om man bor i hyreslägenhet vänder man sig i första hand till hyresvärden.

God ventilation sänker luftfuktigheten

För att kunna avgöra om ventilationen är tillräckligt effektiv ska man mäta luftfuktigheten i bostaden under vinterhalvåret. Luftfuktigheten i bostaden bör då inte överstiga 35-45 procent om sängkvalsterväxt skall förhindras.

Enkla luftfuktighetsmätare kan man köpa i järnaffärer och varuhus. Vissa ventilationsfirmor, och kommunernas miljökontor, tillhandahåller ibland mera exakta mätutrustningar.

Så vet man om ventilationen är bra

  • Mät luftfuktigheten med en fuktmätare. Långvarig luftfuktighet över 50 procent inomhus vintertid tyder på dålig ventilation
  • Om luftningsventiler saknas i ett rum så saknar rummet ventilation. Detsamma gäller om befintliga ventiler är stängda
  • Håll en bit papper mot frånluftsdonet. Om det sugs fast så fungerar ventilationen
  • Ventilationen i badrummet är otillräcklig om det tar mer än 15 minuter för imma på badrumsspegeln att försvinna efter duschning
  • Ventilationen är dålig om det finns stadigvarande kondens på insidan av fönster vintertid
  • Ventilationen är dålig om oset i köket inte försvinner eller luften känns instängd och ”tung”

Vädring räcker inte

Vädring löser inte problemet vid kvalsterallergi. Vädring är ett bra sätt att snabbt byta luften i ett rum men kan inte ersätta en dålig ventilation.

Fuktskador

Fuktskador ger ökad luftfuktighet och ska därför åtgärdas.

Kategorier: Ventilation