Minskade eksem inom 1 vecka

Clinical effectiveness of a silk fabric in the treatment of atopic dermatitis

Ricci G et.al.; British Journal of Dermatology, 2004; 150: 127–131.

Studiedesign

46 barn (genomsnittsålder 2 år) med atopisk dermatit i den akuta fasen.

Varje barns sjukdomsbild bedömdes med SCORAD-index. Detta följdes av en jämförelse mellan lokal ”score” för de huddelar som var täckta med DermaSilk och de huddelar som inte var täckta.

Testgrupp (n=31) Beklädda med DermaSilk

Kontrollgrupp (n=15) Beklädda med bomull

Alla behandlades med topisk fuktkräm

Indikation

Atopisk dermatit i den akuta fasen.

Användningstid

7 dagar

Resultat

Inom en vecka förbättrades symtomen i testgruppen signifikant. SCORAD-index minskade från 43 till 30 (p=0,003). Också de lokala scoren minskade signifikant från 32 till 18,6 (p=0,001). I kontrollgruppen kunde inte någon signifikant förändring fastställas.

Kategorier: Studier