Kan var lika effektivt som kortison

Antimicrobial Silk Clothing in the Treatment of Atopic Dermatitis Proves Comparable to Topical Corticosteroid Treatment

Senti G .et.al., Dermatology, 2006, 213:228–233

DermaSilk var lika effektivt som kortison

Lindrar eksem inom 1 vecka

Referat av studien

Kortisonsalvor är effektiva vid behandlingen av atopiskt eksem, men många, inte minst föräldrar till eksembarn, har en motvilja mot att använda kortison, då långvarigt bruk kan påverka huden negativt.

DermaSilk® kan göra det lättare för läkare, barn och föräldrar att minska problemen med eksem. Det framgår av en medicinsk studie som publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Dermatology i oktober. I studien hade DermaSilk lika god effekt som lokal behandling med kortisonsalva grupp III.

Studien har genomförts vid universitetssjukhuset i Zürich. 13 Barn i åldrar mellan 0,5 och 9 år med moderat atopiskt eksem fick under tre veckor bära specialtillverkade underkläder. Vänster arm och ben bestod av DermaSilk, medan höger arm och ben bestod av bomull. Barnens högra arm och ben behandlades dessutom med en kortisonsalva grupp III (Elocon) som är allmänt använd vid behandling av atopiskt eksem.

Under behandlingsperioden lindrades barnens eksem signifikant och ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan de kroppsdelar som behandlats med kortison och de som behandlats med DermaSilk. Författarna framhåller att bakterieinfektioner ofta förvärrar eksemproblemen och att infektionsdämpande behandling leder till kliniska förbättringar. DermaSilks antimikrobiella effekt är därför gynnsam i sammanhanget. Man konstaterar även att bomull, trots att materialet kan tyckas vara lent och slätt, består av korta och oregelbundna fibrer vars ändar kan irritera eksemdrabbad hud. Silke, å andra sidan, består av trådar som är flera hundra meter långa och som ger låg friktion mot huden. Författarna kommer därför till slutsatsen att DermaSilk kan bli ett alternativ till kortisonbehandling vid atopiskt eksem. Du kan även läsa referatet i Läkartidningen

Kategorier: Studier