God effekt i svenska fallstudier

God effekt av specialbehandlade silkesplagg (Dermasilk) vid behandling av atopisk dermatit hos barn - 11 fallstudier i Sverige

Henricson K., Andræ S., Gromell A., Ferrandiz R., Läkarstämman 2006, Allergiforskning 10P

Sammanfattning:

  • minskade eksembesvär
  • mindre klåda
  • bättre sömn
  • effekt inom någon vecka

Studiedesign

Elva fallstudier har genomförts i Sverige under perioden oktober 2005 – februari 2006. Sju barn- och ungdomsmedicinmottagningar engagerades vid undersökningen.

Läkare och sjuksköterskor instruerade föräldrarna, genom ett skriftigt protokoll, hur DermaSilk-plagget skulle användas. I protokollet ingick ett enkelt frågeformulär för föräldrarna och de barn som var tillräckligt gamla för att svara på frågor. Frågorna gällde förändringar i klåda, hudinflammation och sömn. Plats fanns för synpunkter. Läkaren eller sköterskan utvärderade eksemet vid start och nästa besök 1-2 månader senare.

Information om ålder, typ av plagg, användningsstid och eventuell behandling med kortison under DermaSilk-behandlingen visas i tabell 1. Tre barn använde DermaSilk hela dygnet, resten bara på natten.

Tabell 1:

Fall Barn ålder Eksem svårighet Plagg typ Användnings tid (månader) Kortison används
1 7 Svårt pyjamas, handskar och sockor 1 * Nej **
2 10 Svårt pyjamas 2,5 Nej
3 2 Svårt body och panty 2 Nej **
4 6 Svårt pyjamas 1 Ja
5 8 Svårt pyjamas 1 Ja
6 5 Svårt pyjamas 1,5 Ja
7 5 Svårt pyjamas 1,5 Ja
8 4 Svårt pyjamas 2 Ja
9 2,5 Måttlig body och panty 2 * Nej
10 8 Svårt pyjamas 1,5 * Ja
11

 

Svårt pyjamas 0,5 * Ja

* barnet använde pyjamas dygnet runt
** barnet använde kortison före och stoppade under DermaSilk-behandlingen.

Resultat

I sju fall av tio ansåg föräldrar och patienter att besvären hade minskat. Klådan var lindringare och nattsömnen var bättre redan inom någon vecka från det att DermaSilk började användas (tabell 2). Föräldrar och barn har skrivit eller muntligt sagt att de tyckte att DermaSilk-plaggen var sköna att använda.

Tabell 2:

Symtom Lindrigare Som förut Värre Resultat efter
Klådan 7/10 3/10 1/10 1-2 veckor
Sömnen 5/10 5/10 1/10 1-2 veckor
Hudinflammationen 7/10 3/10 1/10 1-2 veckor

Enligt läkaren eller sköterskan har eksemet förbättrats i sju fall (tabell 3). I tre fall sågs ingen förbättring men två av de tre barnen tyckte om pyjamasen och ett barn kände sig själv bättre av att använda DermaSilk.

Tabell 3:

Eksemet har förbättrats Som förut Försämrats Undersökning efter
7/11 3/11 1/11 1-2 månader

Eksemet förbättrades i sju fall av elva och lindringen kunde ses redan efter någon vecka. Tio hade lindrigare symtom eller samma som förut, ett barn försämrades. Användarna tyckte att kläderna var skönare än andra natur- eller syntetfibrer att använda.

Fyra barn, varav 2 använde kortison före behandlingen, använde inte kortison under behandlingen med DermaSilk. Tre av barnen visade ändå lindring. Ett barn som slutade använda kortison visade en försämring i eksemet och återupptog kortisonbehandlingen. Försämringen kom omedelbart efter att behandlingen med kortison stoppades. Men även i det fallet tyckte pojken att kläderna kändes sköna mot huden och sköterskan såg inga nya infektioner i eksemet.

Resultat från de svenska fallstudierna stämmer väl överens med andra fallstudier och två kontrollerade kliniska studier av DermaSilk vid behandling av atopisk dermatit hos barn. Ricci et al rapporterade att symptomen i testgruppen förbättrades signifikant inom 1 vecka. SCORAD-index minskade från 43 till 30 (p=0,003). Hos kontrollgruppen, barn klädda med bomull, sågs inte någon signifikant förändring1. Fischer et al undersökte DermaSilk, i jämförelse med kortison, vid behandling av moderat eller svår atopisk dermatit. Resultatet var jämförbart med behandling med modern topisk kortikosteroid 2.

De svenska fallstudierna ger stöd för att DermaSilk är ett bra komplement vid behandling av atopisk dermatit och irriterade hud.

Referenser

  1. G., Bendandi B., Patrizi A., Pagliara L. and Masi M. Clinical effectiveness of a silk fabric in the treatment of atopic dermatitis. British Journal of Dermatology, 2004, 150:127-131.
  2. Senti G .et.al., Antimicrobial Silk Clothing in the Treatment of Atopic Dermatitis Proves Comparable to Topical Corticosteroid Treatment. Dermatology, 2006, 213:228–233
Kategorier: Studier av Dermasilk