Eksem och klåda bättre under 4 veckor

A randomized double-blind study to investigate the clinical efficacy of adding a non-migrating antimicrobial to a special silk fabric in the treatment of atopic dermatitis

Stinco G, Piccirillo F, Valent F. Dermatology 2008;217:191-5.

Signifikant och ständig förbättring av eksem och klåda under de 4 veckor som studien pågick

Studiedesign

Blindkontrollerad och randomiserad studie med 30 patienter (3 till 31 år) med atopisk dermatit och eksematösa lesioner på armarna.  Patienterna randomiserades för att använda en DermaSilk-tub på en arm och en silkestub utan antimikrobiell molekyl på andra armen. Endast mjukgörare användes tillsammans med tuber under hela studien. Eksemet utvärderades, vid start och en gång per vecka under 4 veckor med fotografering, modifierad SCORAD index samt patient- eller föräldrabedömning med VAS.

Resultat

DermaSilk visade en signifikant och ständig förbättring av eksem och klåda under de 4 veckor som studien pågick (p<0,0001). Skillnaden i eksemets svårighetsgrad och klåda mellan DermaSilk och obehandlat silke var också signifikant vid slutet av studien (p<0,0001). {mosimage}Resultatet visade att den antimikrobiella molekylen (AEM 5772/5) i DermaSilk är viktigt för långsiktig behandling av atopiskt eksem.

Figur 1. Genomsnittligt SCORAD index
Figur 2. Klåda (medelvärde)
Kategorier: Studier av Dermasilk