DermaSilk och kortison för optimalt resultat

Arcangeli, F. et al. Silk tubular clothes in paediatric atopic dermatitis. Poster presentation; 7th Congress ESPD, Barcelona, November 2002

Studiedesign

50 barn (8 månader-6 år) med atopiskt eksem behandlades med Dermasilk- eller bomullstuber på benen. Behandling pågick dygnet runt i 7 dagar och barn använde tuberna under vanliga kläder. Rodnad, exsudation och klåda mättes vid start och slut. Resultatet av de två grupperna analyserades. Forskare och föräldrar utvärderade dessutom effekten (dålig, tillräcklig, bra eller mycket bra) och accepterbarhet (otillräcklig, bra eller mycket bra).

Testgrupp 1: 20 barn använde Dermasilk på höger ben och bomull på vänster ben utan extra medicinering.

Testgrupp 2: 30 barn använde Dermasilk och bomull som i grupp 1, och medicinerades med kortisonkräm (mometasonfuroat 1 %) dagligen på båda benen.

Resultat

  • DermaSilk hade bättre effekt än bomull i samtliga fall
  • DermaSilk och kortison hade bättre effekt än bomull och kortison
  • Effekten utvärderades som bra eller mycket bra hos 60 % av barnen
  • Accepterbarhet/komfort var bra eller mycket bra hos så gott som alla
Kategorier: Studier av Dermasilk