3 månaders studie: Mindre eksem efter 2 veckor

Koller, DY, Halmerbauer G, Böck A, Engstler G. Action of a silk fabric treated with AEGISTM in children with atopic dermatitis: A 3-month trial. Pediatr Allergy Immunol. 2007 Jun;18(4):335-8.

Studiedesign

Blindkontrollerad och randomiserad studie med 22 barn (5 till 12 år) med mild eller måttlig atopiskt eksem. Varje barn bar en ärmtub av DermaSilk och en ärmtub av bomull på den andra armen. Tuberna användes dygnet runt under 3 månader. Eksemets svårighetsgrad bedömdes, med modifierad SCORAD index och med subjektiv score, vid start (vecka 0) och sedan vid vecka 2, 4, 8 och 12. Barn som använde lokala eller systemiska antibiotika samt anti-inflammatorisk behandling exkluderades från studien.

Testgrupp / Testarm (n=22): Behandlad med DermaSilk

Kontrollgrupp / Kontrollarm (n=22): Behandlad med bomull

Användningstid: 12 veckor

Resultat

  • Efter 2 veckor förbättrades eksemet i DermaSilk-gruppen signifikant (p<0,05).
  • Signifikant klinisk förbättring fastställdes också mellan test- och kontrollgrupp efter vecka 4. Ingen skillnad observerades i kontrollgruppen under hela studien.
  • Inga biverkningar rapporterades

Forskarna drog slutsatsen att DermaSilk är effektiv vid behandling av atopiskt eksem. Effekten beror på DermaSilks bakterie- och svampdödande egenskaper och att materialet är mjukt och inte irriterar huden.

Kategorier: Studier