Minskar behovet av kortison när jag använder DermaSilk?

DermaSilk är ett komplement till kortison och annan behandling. Det har visats att DermaSilk kan vara lika effektiv som en modern kortisonbehandling och DermaSilk kan minska behovet av kortison. Tala med din läkare om du har medicinska frågor om din behandling.

Kategorier: Vanliga frågor