Kan DermaSilk utveckla resistenta bakterier och svampar?

Nej. DermaSilk verkar genom en rent fysikalisk process. Bara bakterier och svampar som kommer i kontakt med DermaSilk dör och därför finns det ingen risk för att de utvecklar resistens.

Categories: Vanliga frågor