Hur länge är DermaSilk effektivt?

Den antimikrobiella beståndsdel är permanent bunden till DermaSilk. På samma sätt som ett tyg behåller färgen efter många tvättar består den antimikrobiella effekten hos DermaSilk också efter mycket tvättning.

Kategorier: Vanliga frågor