Har DermaSilk effekt vid andra hudsjukdomar, t ex psoriasis?

DermaSilk har effekt vid hudsjukdomar som påverkas negativt av bakterie- och svampinfektion.

Man har inte visat effekt vid psoriasis och klåda som kan uppträda hos äldre personer, men som inte är eksem. DermaSilk minskar dock irritation i huden vid alla hudsjukdomar.

Kategorier: Vanliga frågor