Luftrenare vid kvalsterallergi?

Luftrenare eller jonisatorer har ingen eller mycket begränsad effekt vid kvalsterallergi, eftersom kvalsterallergen inte är luftburna annat än korta stunder vid t.ex. bäddning och städning.

Det finns några få och små studier som visat en viss effekt, men de flesta har inte visat någon effekt alls.

Kategorier: Städning