Kemikalier som dödar kvalster

Acaricider kallas de medel som tar död på spindlar och kvalster. Det finns inga acaricider som är helt ofarliga för människor, även om en del har låg giftighet.

Det finns kemikalier som tar död på kvalster när de testats i laboratorium. För att de ska kunna tränga ner i madrassen krävs emellertid stora mängder. Det finns orsaker till att acaricider inte används i någon större utsträckning. En är att testresultaten i verklig miljö har varit nedslående. En annan är risken för giftighet, särskilt för barn.

Det finns sängkläder som uppges vara behandlade så att det minskar eller tar död på kvalster . Behandlingen uppges vara helt ofarlig. Det finns emellertid inte några vetenskapliga studier som visat att dessa behandlingar har haft effekt.

Kategorier: Övrigt