Kan man garantera att kvalsterskydd hjälper?

Lika lite som man kan garantera att allergi- och astmaläkemedel tar bort alla besvär, lika lite kan man garantera att alla allergibesvär försvinner om man minskar allergenexponeringen i sängen och förbättrar ventilationen. Besvären kan bero på andra allergier eller andra orsaker.

Vid all allergibehandling är det dock viktigt att undvika det man är allergisk emot.

Dessutom vet man att:

  • Hög kvalsterallergenexponering ökar risken för att utveckla allergi

  • Det finns belägg för att låga kvalsterallergennivåer förbättrar astma- och allergibesvär hos kvalsterallergiker

  • Allergentäta skydd eller tvättning, minimerar risken att andas in kvalsterallergen

  • Bra ventilation sänker luftfuktigheten och minskar inte bara risken för kvalstertillväxt utan förbättrar också luftens kvalitet, vilket är viktigt för hälsa, trivsel och bostad

Kategorier: Kvalsterskydd