Reklamera produkter

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.

Är en vara felaktig eller skadad kontakta oss då omgående så att vi tillsammans kan lösa problemet. Kan du inte ringa, skickar du snarast den felaktiga varan med kvitto till oss (adress och telefon). Eventuella fraktkostnader ersätter vi.

Vid tvister som vi inte kan lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmäna reklamationsnämnden (arn.se). Medeca följer alltid deras rekommendationer. Se även EU:s gemensamma tvistelösningssida http://ec.europa.eu/odr

ARN

Box 174

10123 Stockholm

 

Kategorier: Kundsupport