GDPR och Personuppgiftspolicy

Medeca Pharma AB Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Medeca Pharma AB (hädanefter benämnt Medeca) samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Medeca. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Medeca Pharma AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556418-1211). Vi finns på Rapsgatan 7A, 75450 Uppsala.

Medeca tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk som finns.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss i webbshop och/eller via telefon kan vara:

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

• E-post

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp och leverans av varor.

• Hantera eventuella garantiåtaganden

• Förenkla köpprocessen för återkommande kunder

• Genom att lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.

• Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

• Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra varor.

Uppgifterna lagras på server hos affärssystemet Fortnox och Oktagon där åtgärer vidtagits för att tillse att lagringen sker enligt gällande regelverk.

Dina personuppgifter kommer endast att användas av Medeca Pharma AB. Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig.

Dina rättigheter

• Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

• Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

• Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

• Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

• Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

• Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på: info@medeca.se

Medeca Pharma AB

Box 24005

75024 UPPSALA

Tel: 018-258530

Kategorier: Kundsupport