Ångerrätt och retur

Du har 14 dagars öppet köp (ångerfrist) från att du mottagit varan. Om du ångrar dig, kontakta oss via nedan länkade kontaktuppgifter. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrat dig.

Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten. Var dock uppmärksam på att om du hanterar varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt kan du bli skyldig att ersätta Medeca för en eventuell värdeminskning om du väljer att ångra köpet. Du har 14 dagar på dig att returnera varorna från att du meddelade oss. Frakt återbetalas. Returfrakt återbetalas inte.

Återbetalning sker genom återinsättning på kontokort/bankkonto/Swish som användes vid beställning, eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Adress och telefon till Medeca

Klicka här för att ladda ner ångerblankett.

Kategorier: Kundsupport