Rådgivning och beställning: 018-25 85 30

Vanliga frågor och goda råd vid kvalsterallergi

Hur minskar jag allergibesvären?

För att minska allergibesvären ska du minska risken att andas in allergen från madrass, täcke och kudde.

  1. Förse madrass, täcke och kudde med allergentäta skydd med medicinskt dokumenterad effekt
  2. Madrasser, täcken och kuddar som inte har allergiskydd ska tvättas i 60°C. Sköljningen måste vara mycket noggrann eftersom allergipartiklarna inte förstörs utan måste sköljas bort. Även överkast, prydnadskuddar och mjukisdjur i sängen bör tvättas regelbundet
  3. Se till att du har bra ventilation i bostaden. Öppna ventiler och rengör ventilationsdon. Åtgärda fuktskador

Dammallergi finns inte

Den som fått diagnosen ”dammallergi ” bör kontakta läkaren för att få besked om vilken allergi det egentligen är fråga om. Ordet sanering bör också undvikas vid kvalsterallergi. Det för tanken till bristfällig städning och dålig hygien som inte har något med kvalsterallergi att göra.

Bädda inte sängen!

Även om det är populärt bland barn och ungdomar så kan man inte lösa problemet genom att enbart låta bli att bädda sängen. Den fukt som tillförs sängen när man ligger i den ska dock vädras bort.

Vissa personer svettas mer än andra. Vid febertoppar kan fuktbelastningen också öka. Bädda inte sängen omedelbart på morgonen, utan låt sängkläderna luftas så att kroppsfukten snabbare vädras bort.

Är torktumling bra mot kvalster?

De undersökningar som finns på torktumlare är för knapphändiga för att man ska veta vid vilken temperatur och hur lång tid som behövs för att ta död på kvalster. För att förstöra allergenerna krävs temperaturer på över 100 grader, vilket inte uppnås i torktumlare.

Hjälper luftenare vid kvalsterallergi?

Eftersom kvalsterallergen inte är luftburna annat än korta stunder vid t.ex. bäddning och städning så har luftrenare eller jonisatorer ingen eller mycket begränsad effekt vid kvalsterallergi. Det finns några få och små studier som visat en viss effekt, men de flesta har inte visat någon effekt alls.

Dun eller syntet?

Det är vanligt att kvalsterallergiker får rådet att undvika eller göra sig av med dun- och fjädersängkläder. Allergi mot dun och fjäder är ovanligt. När man har fått besvär av dunsängkläder kan det ha berott på att de innehållit kvalsterallergen. I två undersökningar där man jämförde dunkuddar och syntetkuddar upptäckte man efter en tid att syntetkuddarna innehöll mera kvalsterallergen än dunkuddarna.

En orsak till detta kan vara skillnader i kuddvarets täthet eller stoppningens egenskaper, till exempel förmågan att binda fukt. I övrigt gäller samma förhållanden som andra material, att vid tillräckligt med fukt så förökar sig kvalster, även i duntäcken och dunkuddar. Oavsett material, dun eller syntet, så måste de skyddas eller tvättas.

Det räcker inte att madrassvaret är tvättbart. Kvalster, liksom de allergena partiklarna, finns inuti madrassen och det är den som måste åtgärdas.

Kvalster trivs också i mjuka fårskinn som används till spädbarn. Skinnen måste därför tvättas regelbundet.

Lakan och örngott innehåller inte kvalster. De byts och tvättas på vanligt sätt. Överkast, filtar och prydnadskuddar som ligger i sängen, men inte när man sover i den, ska vara tvättbara och bör tvättas regelbundet.

Hjälper det att frysa kudden?

Nej, det räcker inte att frysa kudden eftersom kvalster finns i både madrass, täcke och kudde. Frysning av sängkläder utomhus i kallt väder eller i frysar rekommenderas ofta. Men kvalster överlever i veckor vid 0 grader, och i dagar vid –18. Att frysa kudde, madrass eller täcke tar inte heller bort allergenpartiklarna. Det finns lika mycket allergen kvar i kudden när den tas ut ur frysen som när den lades in.

Vilka sängar och sängkläder är bra?

Det är inte sängar eller sängkläder som är orsak till kvalsterallergi utan, som tidigare sagts, fuktigheten i bostaden. Ju fuktigare bostad, desto mera kvalster i sängen. Och ju äldre sängkläder, desto större mängder allergen innehåller de.

I en dansk studie undersöktes 92 olika madrasser med avseende på mängden kvalsterallergen. Madrasserna var mellan 1 och 15 år gamla. Redan efter 1 år innehöll madrasserna i genomsnitt betydande mängder allergen. Och efter 5 år innehöll de mängder som bedömdes kunna utlösa akuta astmabesvär.

Att regelbundet köpa ny madrass och nya sängkläder är en bra men dyrbar metod. Laboratorieförsök har visat att redan efter 3 månader har kvalster etablerat sig på nytt. Huvudregeln är att man väljer typ av säng och sängkläder med hänsyn till den komfort man önskar. Kuddar och täcken skall vara tvättbara vid 60 grader.

Sängen ska ha en så väl ventilerad konstruktion som möjligt. Resårmadrasser med träram och en kärna av spiraler är bra. Skumgummimadrasser och liknande tjocka madrasser måste ligga på bottnar som luftas effektivt, till exempel ribbotten.

Städning hjälper inte

Städning minskar inte kvalsterallergibesvär. Generellt kan sägas att det i en välventilerad men mycket dammig bostad i Norrbotten inte finns kvalster . Medan det däremot i dåligt ventilerad bostad i Skåne, trots daglig och intensiv städning, finns gott om dem. Skillnaden beror på att det är naturligt torrt i norr och naturligt fuktigt i söder, inte på skillnader i städning.

Intensiv dammsugning av madrassen kan minska mängden kvalsterallergen men antalet kvalster minskar bara marginellt. De finns längst in i madrassen och håller sig fast i stoppningen med hjälp av hullingarna på benen. I en undersökning minskade antalet kvalster med 4 procent efter noggrann dammsugning i 10-15 minuter.

Det finns inga undersökningar som visar att torrmoppning är bättre än våtstädning om man har kvalsterallergi. Det viktigaste är att fukt som tillförs i samband med städning och andra aktiviteter i en bostad effektivt ventileras ut.

Sänkt rumstemperatur i sovrummet

Sänkt temperatur missgynnar visserligen kvalstertillväxt men samtidigt ökar den relativa fuktigheten i rummet om temperaturen sänks och det gynnar tillväxt av kvalster. Att sänka temperaturen för att få mindre kvalster är ingen säker metod.

Det avgörande är sannolikt att så snart man ligger i sängen så är temperatur och fukt gynnsam för kvalster.

Kemikalier som dödar kvalster

Acaricider kallas de medel som tar död på spindlar och kvalster. Det finns inga acaricider som är helt ofarliga för människor, även om en del har låg giftighet.

Det finns kemikalier som tar död på kvalster när de testats i laboratorium. För att de ska kunna tränga ner i madrassen krävs emellertid stora mängder. Det finns orsaker till att acaricider inte används i någon större utsträckning. En är att testresultaten i verklig miljö har varit nedslående. En annan är risken för giftighet, särskilt för barn.

Det finns sängkläder som uppges vara behandlade så att det minskar eller tar död på kvalster. Behandlingen uppges vara helt ofarlig. Det finns emellertid inte några vetenskapliga studier som visat att dessa behandlingar har haft effekt.

Allergitestade sängkläder

I handeln finns kuddar, täcken och madrasser som uppges vara ”allergitestade” och ”allergisäkra” och rekommenderade av Astma- och allergiförbund. Det innebär att man inte får allergi av sängkläderna i sig men det betyder inte att kvalster inte trivs och förökar sig.

I handeln finns också ”antikvalster”, ”kvalsterresistenta” och ”antibakteriella” sängkläder. Fabrikanterna hävdar att kvalster inte trivs eller till och med dör. Man skall vara mycket kritisk till denna typ av utfästelser. Många hänvisar till förenklade laboratorietest som inte avspeglar verkliga förhållanden. Men lika vanligt är att påståenden görs utan några som helst vederhäftiga undersökningar. Produkter har anmälts till Konsumentombudsmannen och två företag har fällts i marknadsdomstolen.

Ännu har ingen fabrikant kunnat uppvisa kvalsterfria sängar eller sängkläder. Kvalster förökar sig i alla typer av madrasser, täcken och kuddar - bomull, tagel, polyeter (skumgummi), naturgummi (latex), polyuretanmadrasser, ull, kapokfibrer etc. Det finns ännu inga tillförlitliga undersökningar som påvisat skillnader mellan olika fabrikat av madrasser. I en dansk och i en tysk studie fann man en tendens till högre allergenmängd i skumgummimadrasser, vilket skulle kunna förklaras av att det kan vara fuktigare i en skumgummimadrass.

Stoppningar i soffor och andra möbler

Precis som i sängen kan det finnas allergen i stoppade möbler. Men det har visat sig att de små mängder som virvlar upp i samband med att man sitter i en möbel oftast inte är tillräckligt för att ge besvär. Om man ligger i timmar i soffan kan den däremot ge samma besvär som sängen.

Skinnmöbler har i princip ett allergentätt överdrag. Trä, läder och plastmöbler med lite eller ingen stoppning innehåller lite eller inga kvalster.

Kan man få bidrag till allergiskydd?

Det finns inga allmänna bidrag som täcker kostnaden för allergiskydd. Däremot ersätter de flesta försäkringsbolag kostnaden om allergikern har en försäkring som täcker sjukdom, s.k. Barn- och ungdomsförsäkring eller Sjukdomsförsäkring.

Kan jag ha mattorna kvar?

Mattor används av trivselskäl och i normalfallet ger inte kvalsterallergen i mattor besvär. Mattor intill och under sängar innehåller även allergen från sängen. Använd tvättbara mattor i sovrummet. Ha inte lösa mattor och heltäckningsmattor på fuktiga underlag.

Kan man garantera att åtgärderna hjälper?

Vid all allergibehandling är det viktigt att undvika det man är allergisk emot.

Lika lite som man kan garantera att allergi- och astmaläkemedel tar bort alla besvär, lika lite kan man garantera att alla allergibesvär försvinner om man minskar risken att andas in allergen i sängen och förbättrar ventilationen. Besvären kan bero på andra allergier eller andra orsaker. Effekten av förebyggande åtgärder har också varit större på barn och ungdomar än på vuxna med långvarig kronisk astma.

Man vet att:

  • Hög kvalsterallergenexponering ökar risken för att utveckla allergi
  • Det finns belägg för att låga kvalsterallergennivåer förbättrar astma- och allergibesvär hos kvalsterallergiker
  • Allergentäta skydd eller tvättning varannan månad, minimerar risken att andas in kvalsterallergen
  • Bra ventilation sänker luftfuktigheten och minskar inte bara risken för kvalstertillväxt utan förbättrar också luftens kvalitet, vilket är viktigt för hälsa, trivsel och bostad

Är val av dammsugare viktigt?

Det finns oseriösa dammsugarföretag som försöker slå mynt av människors rädsla för kvalster och utlovar långtgående hälsoeffekter. Val av dammsugare påverkar inte kvalsterallergin. Alla allergiker ska ha en bra dammsugare, se Konsumentverkets tester.

Hjälper det att bara prova ett kuddskydd?

Nej, det hjälper inte av samma skäl som för frysning. Ofta har man mest allergenpartiklar i madrassen för att den är äldst men det förekommer att det är lika mycket eller mer i täcket.

Hur mycket kvalster och allergen finns det egentligen?

Både kvalster och allergen är osynliga för blotta ögat. Trots det sprids rykten om att en stor del av kudden skulle bestå av kvalsteravföring efter ett antal års användning. Av informationen i denna bok förstår man att det inte är korrekt. I välventilerade hus i inlandet finns kvalster sannolikt inte alls.

Många har också fått besök av försäljare som dammsugit mattor och madrasser och sedan tömt ut innehållet i dammsugarpåsen och påstått att ”så mycket kvalster finns det”. Självklart är också detta fel. Det man ser är textilfibrer och partiklar.

Är avfuktare bra?

Normalt används avfuktare för att torka ut material och lokaler efter fuktskador. I undantagsfall används avfuktare i fuktiga utrymmen där man inte lyckats lösa fuktproblemen på annat sätt. Beror hög fuktighet i bostaden på dålig ventilationen eller på fuktskador bör i första dessa åtgärdas. Dålig ventilation orsakar dessutom andra problem, till exempel skämd luft, som inte blir bättre med en avfuktare.

Luftfuktare avråds helt

Luftfuktare tillför fukt och ökar risken för kvalsterväxt. Användning avråds helt.

Undvik onödig fukt i bostaden

Torkning av tvätt på streck i bostaden höjer fuktigheten inomhus och ska undvikas. Fukt från torktumlare och torkskåp ska ventileras bort eller vara försedda med kondensavfuktare. Stora akvarier kan bidra till förhöjd fuktighet.

Fuktproblem i badrum kan minskas med hjälp av en extramonterad fläkt.

Hur ofta skall lakan tvättas?

Lakan och örngott innehåller inte sängkvalster. De byts och tvättas på vanligt sätt.

Överkast, filtar och prydnadskuddar som ligger i sängen, men inte när man sover i den, ska vara tvättbara och bör tvättas regelbundet.

Vad kan jag göra för att inte få allergi?

Den här webbsajten beskriver vilka åtgärder som är viktiga att vidta när man redan har kvalsterallergi och besvär. Man brukar tala om sekundär prevention eller behandling.

Man vet inte säkert vilka faktorer som påverkar att man får allergi, och om man kan förebygga att allergi över huvud taget utvecklas (primär prevention). En rad vetenskapliga undersökningar pågår i syfte att ge mera kunskap om detta.

Innehållsförteckning