Rådgivning och beställning: 018-25 85 30

Kvalster trivs om ventilationen är dålig

Om ventilationen fungerar dåligt stiger luftfuktigheten och sängkvalster trivs. En fungerande ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Det är viktigt för bostaden men också för hälsan. Bra ventilation byter ut använd inomhusluft mot renare uteluft. Byggnormen anger att luften i en bostad ska bytas ut en gång varannan timma. Om man misstänker dålig ventilation eller fuktskador bör kan anlita en fackman. På en del orter kan man också vända sig till kommunens miljökontor. Om man bor i hyreslägenhet vänder man sig i första hand till hyresvärden.

God ventilation sänker luftfuktigheten.

För att kunna avgöra om ventilationen är tillräckligt effektiv ska man mäta luftfuktigheten i bostaden under vinterhalvåret. Luftfuktigheten i bostaden bör då inte överstiga 35-45 procent om sängkvalsterväxt skall förhindras.

Enkla luftfuktighetsmätare kan man köpa i järnaffärer och varuhus. Vissa ventilationsfirmor, och kommunernas miljökontor, tillhandahåller ibland mera exakta mätutrustningar.

Så vet man om ventilationen är bra

  • Mät luftfuktigheten med en fuktmätare. Stadigvarande luftfuktighet över 50 procent inomhus vintertid indikerar dålig luftomsättning.
  • Om luftningsventiler saknas i ett rum så saknar rummet ventilation. Detsamma gäller om befintliga ventiler är stängda.
  • Håll en bit papper mot frånluftsdonet. Om det sugs fast så fungerar donet.
  • Luftomsättningen i badrummet är otillräcklig om det tar mer än 15 min för imma på badrumsspegeln att försvinna efter duschning.
  • Luftomsättningen är otillräcklig om det finns stadigvarande kondens på insidan av fönster vintertid. Luftomsättningen är otillräcklig om oset i köket inte försvinner eller luften känns instängd och ”tung”.

Vädring räcker inte

Vädring löser inte problemet vid kvalsterallergi. Vädring är ett bra sätt att snabbt byta luften i ett rum men kan inte kompensera för en bristfällig ventilation. Vädring är ett komplement till kontinuerlig ventilation för att klara föroreningstoppar. Ventilationssystemet skall vara dimensionerat så att det ger tillräcklig ventilation under normala betingelser.

Fuktskador

Fuktskador ger ökad luftfuktighet och ska därför åtgärdas.

Innehållsförteckning