Rådgivning och beställning: 018-25 85 30

Om anafylaktisk chock

En anafylaktisk chock är en allvarlig allergi- eller överkänslighetsreaktion som sker snabbt och som kan vara livshotande.

Vanliga frågor om anafylaktisk chock med överläkare Gottberg

Att få en anafylaktisk chock

Anita fick en anafylaktisk chock efter att ha blivit stungen av en geting

Carl har födoämnesallergi och har risk för anafylaktisk chock